Årskonferanse i Norsk antropologisk forening 2017
bord-3

 

Årskonferansen i 2017 vil bli arrangert på Lillehammer den 5. – 7. mai. Konferansen ønsker å stimulere til at blikk rettes mot hvordan nåtid er forankret i fortid, og hvordan nåtid kan forstås i lys av fortid. Samtidig oppfordrer vi til at antropologien også må bidra til analyser som peker framover mot nye former for menneskelig sameksistens, for eksempel til pågående eller mulige transformasjoner av sosiale og symbolske praksiser og materielle forhold. Å synliggjøre muligheter og begrensninger i forming av sosialt liv, og begrepene vi forstår dette gjennom, kan utføres i gjensidig erfarings- og kunnskapsutveksling mellom antropologer som arbeider i ulike forvaltningskanaler, skole- og utdanningsløp, praksis- og forskningsfelt.

Konferansen inviterer nå til arbeidsgrupper og vil i løpet av januar åpne for påmelding. For mer inomasjon, se praktisk info i menyen til venstre. Vel møtt!


Foto: © Evgenia Arbugaeva

Print Friendly, PDF & Email