Arbeidsgrupper


Her er oversikt over godkjente arbeidsgrupper (klikk på tittelen for å få abstract) :

1.Landskapsspeil; identitet, bevegelse og sted
2: Kontinuitet og endring i familieliv og foreldreskap i dagens Norge
3.SPOR: en utforsking av grenselandet mellom antropologi og arkeologi
4.Redningsantropologi
5. ’Governance’: Helse og velferd som ‘ontologisk politikk’
6. Barndom og samspelet mellom lov, tradisjon og fridom
7. Framtiders konstruksjoner og virkninger
8. Nasjonale fortellingers status i en global verden
9.Bærekraftig antropologi: Hva er antropologiens motiver, relasjoner, grenser og vinninger?
10.Om materialisering av minner i kulturarvsproduksjon
Print Friendly, PDF & Email