Call for papers


Innsending av abstract

Innsending av abstract gjøres på årets konferanse via et engelskspråklig nettbasert system og følger følgende faser:

  1. Åpne nettsiden ved å klikke på denne linken.
  2. Velg “Click here” i den røde boksen og registrer deg som bruker. Systemet er på engelsk, men fyll ut institusjonsnavn på norsk.
  3. Etter at du har registrert deg og trykt “send”, må du gå inn på nettsiden på nytt (se link i punkt 1) og logge deg inn.
  4. Registrer ditt abstract (maks 250 ord). På den siste siden (side 3), vil du plassere abstractet i ønsket arbeidsgruppe (se oversikt under).
  5. Når du har sendt inn abstractet vil du få en bekreftelse med et referansenummer. Ta vare på den og bruk den i ev. kommunikasjon med arrangør. Det vil være mulig å redigere abstractet helt frem til fristen.

Viktige datoer:
– Abstract frist: 26. februar (det er fortsatt mulig å ettersende Abstracts)
– Frist for tilbakemelding på abstracts: 3 .mars.

Vi ber om papere til arbeidsgruppene: (klikk på tittelen for å få abstract)

1.Landskapsspeil; identitet, bevegelse og sted
2: Kontinuitet og endring i familieliv og foreldreskap i dagens Norge
3.SPOR: en utforsking av grenselandet mellom antropologi og arkeologi
4.Redningsantropologi
5. ’Governance’: Helse og velferd som ‘ontologisk politikk’
6. Barndom og samspelet mellom lov, tradisjon og fridom
7. Framtiders konstruksjoner og virkninger
8. Nasjonale fortellingers status i en global verden
9.Bærekraftig antropologi: Hva er antropologiens motiver, relasjoner, grenser og vinninger?
10.Om materialisering av minner i kulturarvsproduksjon

Til program for arbeidsgrupper

Print Friendly, PDF & Email