Program


Fredag 5. mai – Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

11:00 Registrering og lunsj
13:00 Åpning v/NAF og den lokale programkomiteen ved Høgskolen i Innlandet
v/rektor ved HiNN Kathrine Skretting, styreleder i NAF Astrid Andersson og leder av lokale programkomité Anne Sigfrid Grønseth
13:15 Vold og ære, hevn og forsoning – i en foranderlig verden
Æresforelesning ved Ørnulf Gulbrandsen, Universitetet i Bergen
14:15 Pause
14:45 Arbeidsgrupper I – se program*
16:15 Pause
16:30 «Atali’s Gift – Tanzania» en film om kulturell kontinuitet i Kilimanjaro (Abstract)
v/Frode Storaas, Universitetet i Bergen og Knut Christian Myhre, Universitetet i Oslo
17:30 Årsmøte i NAF
18:30 Transport til Lillehammer Hotel
Åpen kveld

Lørdag 6. mai – Lillehammer Hotel

Pause​

09:00 Past futures and future pasts. Why anthropologists should look at other people’ ruins
Keynote ved Paul Wenzel Geissler, Universitetet i Oslo (Trykk her for Abstract)
10:00 Pause
10:30  Arbeidsgrupper II – se program*
12:00 Lunsj
13:30 Plenumspanel: Kulturell kontinuitet i et globalisert perspektiv
Alternative sannheter? Antropologiske betraktninger av meningsdannelsens foranderlighet hos barn, ungdom, voksne og de eldste v/Harald Beyer Broch, Universitetet i Oslo (Trykk her for abstract)
Når antropologien reiser tilbake v/ Anne Waldrop, Høgskolen i Oslo og Akershus (Abstract)
14:30 Pause
14:45 Arbeidsgrupper III – se program*
16:15 Pause
16:45 Mellomspill – antropologisk quizz
17:45 Slutt
19:30 Festmiddag med underholdning

Søndag 7. mai – Lillehammer Hotel

09:00 Arbeidsgrupper  IV – se program*
10:30 Pause
10:45 Plenumspanel «Nye stemmer»
  • En smak av fremtiden: Sensorisk appropriering i barns digitale verdener
    v/Espen Helgesen, Høgskulen på Vestlandet (Trykk her for abstract)
  • Legeassistert død –  ars moriendi i biomedisinens samfunn?
    v/Gitte Koksvik, NTNU (Trykk her for abstract)
  • Hva kan feltarbeid i et naturreservat i Nord-Argentina fortelle om mulighetene for dagens og fremtidens klimainnsats? v/Cecilia Guadalupe Salinas, UiO, Universitetet i Oslo (Abstract)
  • “Now that we have development”: Change and resilience among the Omaheke Juǀ’hoansi, Namibia v/Velina Ninova, Universitetet i Tromsø (Abstract)
12:15 Avslutning v/styreleder i NAF Astrid Andersson og leder av lokale programkomité Anne Sigfrid Grønseth
12:30 Lunsj
*med forbehold om endringer
Print Friendly, PDF & Email