Program


Mandag 6. mai

 

11:00 Lunsj og registrering
12:00 Åpning v/rektor Kathrine Skretting, Høgskolen i Innlandet og fungerende ordfører  Arnfinn Uthus, Elverum kommune
Møteleder: Stein Kåre Kristiansen
12:15 Åpningsforedrag I v/Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen
12:30 Åpningsforedrag II v/Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring‐Gjedde 
12:45 Totalforsvaret – sikkerhet for stat og befolkning
• Totalforsvarsprogrammet: Et totalforsvar tilpasset et sammensatt utfordringsbilde i stadig endring v/ekspedisjonssjef Øistein Knudsen jr., Justisdepartementet
• Totalforsvaret og livet etter Trident Juncture – sett fra DSBs side v/ Ingunn Moholt, fagdirektør analyse, DSB
• Q & A
13:55 Pause
14:15 Totalforsvaret – territoriet vs cyberdomenet
• Russisk påvirkning og hybridaktivitet v/hovedlærer Geir Hågen Karlsen, FHS/Institutt for militær ledelse og operasjoner
• Leder Håkon Bergsjø Felles Cyberkoordineringssenter (FCKS)
• Ny etterretningslov og digitalt grenseforsvar v/Olav Lysne, Direktør for Simula Metropolitan, og professor ved OsloMet
• Q & A
15:15 Benstrekk
15:20 Totalforsvaret og de nye truslene – er det umulige mulig?
• De nye truslene v/førsteamanuensis Anders Romarheim, FHS/Institutt for forsvarsstudier
• Hvilken rolle kan og bør spesialstyrkene ha i fremtidens totalforsvar og i forsvaret mot nye/ukjente trusler?
v/Malin Stensønes, Forfatter og styreleder Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
• Truslene vi ikke ser; desinformasjon og falske nyheter v/Kristoffer Egeberg, ansvarlig redaktør i faktisk.no
• Q & A
16:30 Paneldebatt – Kjenner vi truslene godt nok og hvor er de største utfordringene?
Paneldeltakere:

  • Per Erik Ommundsen, Generalsekretær ved Politiets Fellesforbund
  • Malin Stensønes, forfatter og styreleder ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) 
  • Kjell Inge Bjerga, direktør ved Institutt for forsvarsstudier
17:00 Slutt i plenum/overgang til møteplassen
17:00 Møteplass – Beredskapskonferansen 2019
1. Det nye totalforsvaret
Bokpresentasjon av redaktør førsteamanuensis Per M. Norheim-Martinsen, Forsvarets høgskole. Følgende medforfatterne vil også være til stede; Monica Endregard, André Berg Thomstad, Sigrid Redse Johansen, Kjell Inge Bjerga og Tore Listou
2. Ny teknologi mot ukjente trusler
EON Reality Norway holder åpent hus i sitt «showroom» på Terningen. De viser ny teknologi som kan gjøre oss bedre forberedt til å håndtere fremtidens trusler. 
18:00 Slutt
19:30 Konferansemiddag på Elgstua (egen registrering)

Tirsdag 7. mai

Tema: Totalforsvaret og samhandling mellom sektorene 

08:30 Kaffeservering
09:00 Terroren i Stockholm – erfaringshåndtering, læring og suksessfaktorer
Per Engström ved Rikspolitiet i Stockholm deler erfaringer og identifiserer suksessfaktorer for håndteringen av terror
• Q & A
10:00 Pause
10:15 Trident Juncture og Nasjonal helseøvelse 2018 – Fokus på læring og utvikling
v/assisterende ambulansesjef og beredskapskoordinator Olav Østebø, Helse Stavanger HF
• Q & A
10:45 Utdanning til samhandling. Hvordan utdanner vi våre studenter med tanke på samhandling og beredskap på tvers av sektorer?
  • Kontreadmiral Louise Dedichen, Forsvarets Høgskole
  • Stipendiat Magnus Haakenstad, Institutt for forsvarsstudier
  • Eirik Rosø, leder av Operativ seksjon ved Politihøgskolen
  • Høgskolelektor Geir Ove Venemyr, Høgskolen i Innlandet
  • Q & A
11:45 Avslutning v/ dekan Peer Jacob Svenkerud, Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet
12:00 Lunsj («to go») og vel hjem

Foto: Kåre M. Hansen, Politidirektoratet

Øvelse på Ahus, pågående livstruende vold, samhandling mellom flere etater.

Print Friendly, PDF & Email