Presentasjoner


Her vil presentasjoner fra konferansen bli lagt ut fortløpende

Mandag, 6. mars

 • Nytt i Helseretten 2016-2017 v/Wenche Dahl Elde, Helsedirektoratet
 • Sykehus – forretning eller forvaltning? – v/Bente Ohnstad, Høgskolen i Innlandet
 • Helseforetaksreformen v/ adm dir. Lars Erik Flatø, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Kvinnslandsutvalgets innstilling – En utredning om organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
  v/overlege Christian Grimsgaard, Oslo Universitetssykehus
 • Helseforetaksmodellen – Organisering av helseforetak – juridiske konsekvenser av ulike organiseringsmodeller v/ professor i forvaltningsrett Alf Petter Høgberg, Universitetet i Oslo

Tirsdag, 7. mars

 • Pasientrettigheter i kommunehelsetjenesten – Retten til sykehjemsplass
  v/ avdelingsdirektør/advokat Lars Duvaland, Legeforeningen
 • Rett til nødvendig helsehjelp og prioriteringsvridninger i sykehussektoren – om effekter og bivirkninger ved mål og resultatstyring
  v/ analyse og kvalitetssjef Per Arne Holman, Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Retten til nødvendig helsehjelp i helseforetakene – Innholdet i rettighetene og hvordan virker det i praksis? v/doktorgradsstipendiat og advokat Anne Kjersti Befring, Universitetet i Oslo
 • Store endringer i psykisk helsevernloven er vedtatt – til styrking av psykisk sykes pasientrettigheter
  v/professor emeritus Aslak Syse, Universitetet i Oslo
Print Friendly, PDF & Email