Program


 

 

Tema: Helseforetak – organisering for god pasientbehandling?

Mandag 6. mars

Møteleder: Erik Wold

 

10:30 Registrering
11:30 Åpning v/førstelektor Marion Holthe Hirst, Høgskolen i Innlandet
11:45 Nyheter i helseretten v/ seniorrådgiver/advokat Wenche Dahl Elde, Helsedirektoratet
12:30 Lunsj
13:45 Sykehus – forretning eller forvaltning? – v/ førsteamanuensis Bente Ohnstad, Høgskolen i Innlandet
14:15 Helseforetaksreformen v/ adm dir. Lars Erik Flatø, Lovisenberg Diakonale Sykehus
14:45 Kvinnslandsutvalgets innstilling – En utredning om organisering og styring av spesialisthelsetjenesten
v/overlege Christian Grimsgaard, Oslo Universitetssykehus
15:15 Kaffepause
15:45 Helseforetaksmodellen – Organisering av helseforetak – juridiske konsekvenser av ulike organiseringsmodeller
v/ professor i forvaltningsrett Alf Petter Høgberg, Universitetet i Oslo
16:30 Pause
16:45 Paneldebatt på dagens tema
Debattleder: Erik Wold
Deltagere:

  • Bente Ohnstad
  • Christian Grimsgård
  • Lars Erik Flatø
  • Alf Petter Høgberg
18:00 Slutt
19:30 Middag – Lillehammer Hotell

 

Tema: Pasientrettigheter i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten

Tirsdag 7. mars

08:30 Pasientrettigheter i kommunehelsetjenesten – Retten til sykehjemsplass
v/ avdelingsdirektør/advokat Lars Duvaland, Legeforeningen
09:15 Retten til nødvendig helsehjelp i helseforetakene – Innholdet i rettighetene og hvordan virker det i praksis? v/doktorgradsstipendiat og advokat Anne Kjersti Befring, Universitetet i Oslo
10:00 Kaffepause
10:15 Rett til nødvendig helsehjelp og prioriteringsvridninger i sykehussektoren – om effekter og bivirkninger ved mål og resultatstyring
v/ analyse og kvalitetssjef Per Arne Holman, Lovisenberg Diakonale Sykehus
11:00 Store endringer i psykisk helsevernloven er vedtatt – til styrking av psykisk sykes pasientrettigheter
v/professor emeritus Aslak Syse, Universitetet i Oslo
11:45 Paneldebatt på dagens tema
Debattleder: Erik Wold
Deltagere:

  • Lars Duvaland
  • Anne Kjersti Befring
  • Per Arne Holman
  • Aslak Syse
  • Marta F. Halset (sykepleier)
12:45 Avslutning og lunsj
13:50 Buss til togstasjon (for tog til Oslo/Gardermoen kl. 14.15)
Print Friendly, PDF & Email