Program


Mandag 4. mars

11:30 Registrering
12:00 Lunsj
13:15 Åpning av konferansen
v/førstelektor Marion Holthe Hirst, Høgskolen i Innlandet
13:30 Nasjonal strategi for persontilpasset medisin
v/divisjonsdirektør Marthe Gerhardsen, Helsedirektoratet
14:00 Hvordan må vi bruke helseopplysninger for å kunne gi bedre helsehjelp?
v/ Thomas Smedsrud, prosjektleder BIGMED, Oslo Universitetssykehus
14:30 Pause
15:00 Hvilke rettslige problemsstillinger kan reises med persontilpasset medisin?
v/forsker Anne Kjersti Befring, Universitetet i Oslo
15:30 Personvernforordningen og utfordringer i dagens helsetjeneste
v/fagdirektør Sverre Engelschiøn, Helse- og omsorgsdepartementet
16:00 Pause
16:15 Paneldebatt: Hvilke utfordringer har vi med dagens lovgivning og i dagens helsetjeneste?
Med deltakere fra programmets første dag
17:00 Slutt
19:30 Konferansemiddag – Scandic Lillehammer Hotel

Tirsdag 5. mars

09:15 Hva er nytt i helseretten?
v/ seniorrådgiver Wenche Dahl Elde, Helsedirektoratet
09:45 Hvordan organisere helsetjenester og -forskning i digitaliseringens og menneskerettighetens tid. Hvem eier, og hvem kan bruke registrerte helsedata? v/professor dr. juris Inger Johanne Sand, Universitetet i Oslo
10:30 Pause / utdeling av kursbevis
11:00 Taushetspliktens bakgrunn og begrunnelse – hvilke interesser skal taushetsplikten beskytte? v/førsteamanuensis Bente Ohnstad, Høgskolen i Innlandet
11:30 Hvilke utfordringer får Datatilsynet med personvernforordningen ved vurderingen av lovligheten av bruk og gjenbruk av helsedata? v/juridisk seniorrådgiver Camilla Nervik, Datatilsynet
12:00 Paneldebatt: Hvilke konsekvenser kan ny lovgivning få og hva blir utfordringen for helsetjenesten og helseforskere?
Med deltakere fra programmets andre dag
12:45 Lunsj
13:45 Transport til Lillehammer jernbanestasjon

 

Print Friendly, PDF & Email