Pasientsikkerhet og teknologi, Lillehammer 19.-20. april 2016

KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. Vi har fokus på det tverrfaglige feltet mellom IKT, kunnskapsbasert praksis og samhandling for bedre helse- og omsorgstjenester. I 2016 arrangeres konferansen på Lillehammer med temaet pasientsikkerhet og teknologi. I dette ligger det både store muligheter og vanskelige utfordringer, og som dessuten kan være motstridene og derfor må veies mot hverandre.

Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men skal også gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Målgruppen for konferansen er mennesker med ansvar og/eller interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren.

Velkommen til to spennende dager på Lillehammer!

Med vennlig hilsen på vegne av programkomiteen

Dag Waaler
Leder programkomite
KlinIKT 2016

NB. KlinIKT 2017 arrangeres 5.-6. april 2017 på Flesland ved Bergen. Programarbeidet er godt i gang og nettsiden vil bli klar ca. 15. desember 2016. Helse Bergen er vertskap for 2017-konferansen.

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email