Parallelle sesjoner


Det er ingen forhåndspåmelding på sesjonene, det blir satt av godt med plass i hver parallell og så er det “første mann til mølla” prinsippet som gjelder. Det er lagt inn 5 minutters pause mellom hvert innlegg slik at de som ønsker å bytte parallell har muligheten til det.

1. Teknologi og infrastruktur i et pasientsikkerhetsperspektiv

Møteleder: Håkon Iverssøn, Sykehuset Innlandet
Rom: Weidemannsalen 4 +5

09:45-10:15 eSmart gir bedre oppfølging av kreftpasienter v/Geir Berg, Sykehuset Innlandet
10:20-10:50 Verktøy for kommunikasjon mellom minoritetsspråklige pasienter og helsepersonell v/prosjektleder Maria Wattne, Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Oslo universitetssykehus
10:50-11:05 Benstrekk
11:05-11:35 EPJ på legekontor; erfaringer fra implementering og drift v/Linda Svendsrud, IKOMM
11:40-12:10 Elektronisk tavle – en base for kvalitet og pasientsikkerhet?
v/Rådgiver Jon Petter Blixt, avd for kvalitet og pasientsikkerhet i Sykehuset Innlandet

2. Velferdsteknologi, tjenesteutvikling og leverandørsamarbeid

Møteleder: Ulf Stigsson, Høgskolen i Hedmark
Rom: Lillehammersal 3

09:45-10:15 Hvorfor innovative offentlige anskaffelser? v/prosjektleder Gørill Horrigmoe, Nasjonalt og regionalt program for leverandørutvikling, NHO
10:20-10:50 Pasientsikkerhet og implementering av velferdsteknologi  – erfaringer fra Folldal kommune v/Kari Bjerke Batt-Rawden og Evastina Björk, NTNU i Gjøvik
10:50-11:05 Benstrekk
11:05-11:35 Erfaringer ved overgang fra analoge til digitale trygghetsalarmer v/omsorgssjef Britt Støa, Trysil kommune
11:40-12:10 Erfaring ved utprøving av velferdsteknologi: «Tidlig varsling av fall hos hjemmeboende» v/eHelsekoordinator Ruth Sørlie, Åmot kommune

3. Simulering og pasientsikkerhet

Møteleder: Roar Halvorsen, Sykehuset Innlandet HF
Rom: Lillehammersal 1+2 (samme som plenum)

09:45-10:15 Simulering-en arena for samarbeid mellom skole og praksis v/Anna Brynja Smaradottir og Anders Liberg, Høgskolen i Hedmark
10:20-10:50 Simulering av traumepasientmottak via «Live stream» Gjøvik – Lillehammer v/seniorrådgiverne Terje Ødegården og Jon Viktor Haugom, NTNU i Gjøvik
10:50-11:05 Benstrekk
11:05-11:35 Psykiatrisk ambulanse, bruk av videoscenarioer og simulering ved implementering; v/rådgiver Trond Pedersen og prosjektleder Knut Anders Brevig, Sykehuset Innlandet HF
11:40-12:10 Klasserommet som sykehus – om simulering som læringsmåte v/Randi Tosterud, NTNU i Gjøvik
Vi tar forbehold om små endringer i programmet.

Print Friendly, PDF & Email