Program


Pasientsikkerhet og teknologi

Tirsdag 19. april
Møteleder: Linda Svendsrud, IKOMM

09:00 Registrering med kaffe/te – Utstillingen er åpen
10:30 Velkommen v/ordfører i Lillehammer Espen G. Johnsen
10:40 E-helse i Norge og Europa: om nasjonale satsninger og norsk deltakelse i felles europeiske prosjekter v/seniorrådgiver Irene Olaussen, Direktoratet for e-helse
11:10 Pasientsikkerhet og informasjonssikkerhet i sammenheng v/seniorrådgiver Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
11:40 Med hjertet på Internett – Sikkerhet i det medisinske Internet-of-Things v/PhD Research Scientist, Marie Moe, SINTEF ICH
12:10 Lunsj og muligheter til å besøke utstillingen
13:15 Fører avviksrapportering til bedre pasientsikkerhet? v/klinikksjef og avdelingsoverlege Stian Westad, Sykehuset Innlandet HF
13:45 Hva må til for at velferdsteknologi skal gi mer velferd? v/rådgiver Une Tangen, KS
14:15 Big data – pådriver for modernisering innen helse og omsorg v/Ph.D og seniorrådgiver Inge Krogstad, SAS Institute AS
14:45 Kaffepause og mulighet for å besøke utstillingen
15:15 Bedre oversikt og mer presise alarmer i intensivovervåkning ved bruk av myk datamodellering v/professor Harald Martens NTNU/ IDLETechs AS
15:45 Hvordan kan vi skape et sikkert økosystem for utvikling av mhelse- og velferdsteknologiapplikasjoner? v/Lars Kristian Roland, Direktoratet for e-helse
16:15 Personvern og informasjonssikkerhet i helsesektoren v/direktør Sofie Nystrøm, Center for Cyber and Information Security
16:45 Slutt faglig program dag 1
19:30 Konferansemiddag, Lillehammer Hotel

 

Presentasjoner fra konferansen ligger som klikkbar lenke på navnet til innlederen.

Onsdag 20. april
Møteleder: Dag Waaler, NTNU i Gjøvik

08:30 Informasjonssikkerhet i praksis – det er deg det kommer an på. Norsk Helsenett viser verktøy for å jobbe med kompetanse, holdninger og kultur v/Lisbet Guttormsen, Norsk Helsenett
09:15 Kaffepause og mulighet for å besøke utstillingen
09:45 Parallelle sesjoner
10:50 Benstrekk
11:05 Parallelle sesjoner fortsetter
12:25 Avslutning v/ journalist og forfatter Olav Brostrup Müller
13:00 Lunsj
13:45 Busstransport til Lillehammer togstasjon (korresponderer med tog til Oslo kl. 14:10)
Vi tar forbehold om små endringer i programmet.

Presentasjoner fra konferansen ligger som klikkbar lenke på navnet til innlederen.

Print Friendly, PDF & Email