Fremtidens helse – teknologi som mulighet, Bergen 5.- 6. april 2017

KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. I 2017 arrangeres konferansen på Flesland i Bergen. Målgruppen for konferansen er de med interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren.

Konferansen har fokus på bruk av IKT for stadig å levere bedre helsetjenester til innbyggerne. Hovedtema i år er: «Fremtidens helse- teknologi som mulighet»

Tema som inngår i dette er: Helseplattformen, nasjonale løsninger, pasientsikkerhet, brukersentrerte løsninger og nye trender som den 4. industrielle revolusjon i helsevesenet.

Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men samtidig gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.

Velkommen til to spennende dager i Bergen!

Med vennlig hilsen på vegne av programkomiteen
Bente S. Nedrebø, Nasjonal IKT HF
Leif Erik Bohne, Haukeland universitetssjukehus

 

Vi takker Helse Vest IKT for gode innspill til programmet.

Print Friendly, PDF & Email