Foredragsholdere


Siden er under utarbeidelse.

Thomas F. Anglero

er direktør for Innovasjon i IBM Norge, er ansvarlig for IBM Watson og prosjekter som fremmer innovasjon hos kunder. Før IBM jobbet han for Skatteetaten. Han har over 25 års erfaring innen global IT og Telecom, ikke minst nystartede bedrifter. Thomas er en sosial entrepenør og har hjulpet barn over hele verden med å vaske ut de digitale skillene. Han har også forelest for norske studenter om lidenskap, lederskap og verdighet.

Erik M. Hansen

har hovedfag i Informatikk fra Universitetet i Bergen. Forsker/forskningsleder ved Christian Michelsen Research 1983 – 1994, IKT-direktør ved Haukeland Universitetssykehus 1994 – 2004 og adm. dir. i Helse Vest IKT AS fra 2004. Styremedlem i Nasjonal IKT HF.

Clara Gjesdal

Spesialist i revmatologi, mangeårig avdelingsdirektør på Revmatologisk avdeling, nå viseadministrerende direktør i Helse Bergen. Dr grad i epidemiologi med utgangspunkt i data fra Helseundersøkelsen i Hordaland, 1. amanuensis på UiB i 20% stilling.

Vidar Hansen

blir omtalt som Norges Sherlock Holmes. Han involverer publikum når han avslører løgn og viser deg hva kroppsspråket ditt røper.

Vidar er tidligere politi, og spesialiserte seg der på å tyde kroppens tause språk. I 2010 fikk Vidar Hansen Politiprisen for flest pågripelser i Norge. Vidar holder fascinerende foredrag og kurs, der du blant annet lærer hvordan du gjør et godt førsteinntrykk.

Ola Jøsendal

er programdirektør for Én innbygger – én journal. Jøsendal har vært aktiv og engasjert i bruk av IKT innenfor helsetjenestene og har hatt lederstillinger med ansvar for organisasjonsutvikling både innenfor primær- og spesialisthelsetjenesten. Han er utdannet cand. med. og har en doktorgrad fra 2012. Han er spesialist i samfunnsmedisin. Jøsendal har vært kommuneoverlege i Radøy kommune i fem år, legevaktsjef ved Nordhordland legevakt i fire år, overlege og klinikksjef ved stiftelsen Bergensklinikkene i tre år og avdelingsdirektør for avdeling for rusmedisin i Helse Bergen HF i fem år. Videre har han vært overlege ved Mottaksklinikken på Haukeland Universitetssykehus. I tillegg har han vært assisterende kommuneoverlege i Bergen kommune og stabslege i Sjøforsvarets sanitet.

Siri Lill Mannes – Leder debatt og innovasjonskonkurranse

er daglig leder i SpeakLab og instruktør på kurs i presentasjon. Hun er også en kjent programleder. Siri Lill sto for åpningen av OECDs World Forum i Paris, intervjuet Angelina Jolie i Geneve, ledet NHOs årskonferanse i Operaen og samtalen mellom Jens Stoltenberg og ekteparet Bill og Melinda Gates samme sted. Siri Lill jobbet i TV 2 fra starten i 1992, de første årene som utenriksreporter. Den største opplevelsen var møtet med Nelson Mandela den dagen han vant presidentvalget i 1994. I 1995 var hun nyhetsanker i God Morgen Norge. Fra 1999 til hun sluttet i 2010, ledet hun TV2 Nyhetenes hovedsendinger. I 2000 vant Siri Lill Kringkastingsprisen, mens hun i 2007 ble nominert til Gullruten som beste kvinnelige programleder. Siri Lill har hovedfag i historie og mellomfag i russisk. Hun har utgitt to bøker: I “Livvakt i helvete – Aleksandr og krigen i Tsjetsjenia” (2003) lar hun oss se krigen i Tsjetsjenia med en russisk soldats blikk. I 2010 kom thrilleren “66 grader nord”.

Arne Møller – Toastmaster konferansemiddag

er Kreativ leder i SpeakLab. Han har en allsidig mediebakgrunn som tidligere fotballproff og sportssjef i SK Brann. Arne er fysioterapeut, og har i tillegg utdanning i stemmebruk. Med sin interesse for ledelse og helse i prestasjonskulturer, har Arne samlet holdt kurs og foredrag for rundt 400 bedrifter. I de senere årene har artisten stadig fått større plass, og høsten 2012 ga Arne ut sin debutplate VOX POP. Arne leder kurs og konferanser, holder foredrag og musikalske peptalks.

Hilde Otteren

har vært leder for Ungdomsrådet i Helse Bergen siden oppstart i 2016. Har deltatt i prosjektgrupper, samt vært foredragsholder på ulike konferanser på vegne av Ungdomsrådet. Opptatt av unges situasjon i helsesektoren og fremskritt som kan bedre behandling.

Studerer en master i medievitenskap, og er knyttet til forskningsgruppen ViSmedia som fokuserer på overvåkningsteknologier, personvern og visuelle medier.

Lars Jacob Tynes Pedersen

er leder for Norges Handelshøyskoles Senter for etikk og økonomi. Han driver forskning i tett samarbeid med norsk og internasjonalt næringsliv på forretningsmodeller og bærekraft. Den nyeste boken hans er «RESTART: 7 veier til bærekraftig business» (med Sveinung Jørgensen). Les mer på www.JorgensenPedersen.no

Ingrid Smith

Overlege og forskningsansvarlig ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS), FoU avd., Haukeland universitetssykehus (HUS), og 1. aman. ved Klin. Inst. 2, MOFA, UiB. Jobbet i mange år som lege/ spesialist i infeksjonssykdommer på HUS. Ved KAS jobber hun med innføring av antibiotikastyringsprogram på alle norske sykehus. Har sammen med stipendiat og farmasøyt Jannicke Slettli Wathne utarbeidet en nasjonal prosjektkandidat for å forbedre prosessene rundt legemiddelforskrivning (antibiotika), tilgang på klinisk beslutningsstøtte (retningslinje) og gjenbruk av elektroniske legemiddeldata til kvalitetsforbedring og rapportering. Motto: det skal være lett å forskrive rett.

 Torbjørg Vanvik

er programdirektør og leder Helseplattformen, programmet som anskaffer en felles løsning for helsejournal for hele befolkningen i Midt-Norge. Hun har bakgrunn fra en rekke lederstillinger innen privat og offentlig virksomhet, og har mye erfaring med store IKT-prosjekter med tilhørende omstilling. I 2011 ble hun tilsatt som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge.Helseplattformen fikk sin oppstart som del av den nye IKT-strategien fra 2012, da det ble klart at helseforetaket trengte en ny løsning for PAS/EPJ. Programmet ble etablert i 2015, og Torbjørg har siden da bygd opp en prosjektorganisasjon med håndplukkede medarbeidere fra alle områder i helsetjenesten, fra sykehus og kommuner, samt spesialister på helseteknologi, prosjektstyring og offentlige anskaffelser. I juni 2016 fikk Helseplattformen i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å være spydspiss også for den nasjonale løsningen som beskrives i «Én innbygger – én journal». Fem internasjonale leverandørselskap konkurrerer nå om oppdraget.

Guro Vaagbø

er spesialist i Plastikkirurgi og er seksjonsoverlege ved Seksjon for hyperbarmedisin, Haukeland universitetssjukehus, som har nasjonal behandlingstjeneste for planlagt trykkammerbehandling i Norge. Hun har vært styremedlem i Norsk interessefaggruppe for sårheling (NIFS), har tidligere vært seksjonsoverlege ved Brannskadeavsnittet og er en del av sykehusets tverrfaglige diabetiske fotteam.

Print Friendly, PDF & Email