Innovasjonscamp 2017


Finalistene er klare!

6 grupper og 49 deltakere konkurrerte om å utvikle nye innovative løsninger på problemstillingen og det er nå valgt ut 3 grupper som skal videre i finalen på KlinIKT. Gjennom tverrfaglig gruppearbeid er det foreslått konseptuelle løsningsforslag på problemstillingen: Hvordan kan vi skape bedre tjenester og helhetlige opplevelser for pasienter med sammensatte behov i overgangen mellom eget hjem, sykehus og kommunale helsetjenester? Juryen så etter løsninger som bidrar til økt egenmestring, forebygging, tidligere behandling, bedre samhandling og rett behandling på rett tid på rett sted.
Les mer om problemstillingen her. Jurybegrunnelse Innovasjoncamp 2017

De 3 finalister som skal videre til finale på KlinIKT konferansen i år er:

– Sjef i eget liv

Anne Kathrine Torvud, Eget foretak – Anne Karine Monsen, Bergen Kommune – Hjørdis Dahle, Brukerutvalget i Helse Bergen – Sven van Steenis, Mlabs –
Ørjan Blytt Polden, Mlabs og Nevena Djokia, Mlabs

– E-ordet

Harald Inge Aakre, Kongsberg Innovasjon – Lene Bergmann, Mannheimer – Guri Andersland Student – Karina Bjørnarøy, IBM – Trine Garnes, Helse Bergen og Ole Tom Kolstad, Pårørende

– Trygg flyt

Siv W Raum, Bergen Kommune – Anita Brekke Røe, Bergen Kommune – Sigrid  Eilifsen, Bergen Kommune – Svein Brekke Røe, AMC Technology – 
Eva Grimstad, Pasient/pårørende og Hege Cecilie Sørby, Helse Bergen

 

Vi gleder oss til finalen på KlinIKT. Her vil finalistene presentere ideene sine på Stand sammen med InnovasjonsCamp 2017


Bakgrunn:

Bergen Kommune og Helse Bergen arrangerer InnovasjonsCamp for å sikre verdiskapning gjennom tverrfaglig samarbeid og Innovasjon. Behovet er nye innovative løsninger som er med å sikre at pasienter få rett behandling på rett sted – til rett tid. Gjennom en 3 dagers workshop (Camp) skal brukere (pasienter, pårørende og helsepersonell) jobbe i tverrfaglige grupper med designere, IKT folk og forretningsutviklere. Det skal utarbeides konseptuelle løsningsforslag som forenkler samarbeid, mellom pasient, pårørende og spesialist- og primærhelsetjenesten når det gjelder hjelpemidler/verktøy/tiltak. I april skal det kåres en vinner på KlinIKT konferansene som avholdes på Scandic Flesland Airport. En jury bestående av 6-9 kandidater fra næringsliv, offentlige, akademia og brukere skal være med til å vurdere løsningsforslagene og kåre en vinner. I tillegg vil også deltakere på konferansen få mulighet til å stemme frem «publikums favoritt».

Innovasjonscampen er gjennomført 3 ganger tidligere, første gang i 2013. I år har Samhandlingsreformen en sentral rolle; Rett behandling – på rett sted – til rett tid.
Samarbeidspartner for årets Camp er Bergen Teknologioverføring og DesignArena

Les mer om InnovasjonsCampens tema på prosjektets websider eller følg Campen på Facebook

Følg oss i sosiale medier
# CampSK2017
@idemottaket @haukeland_no @Bergenkommune @designarena @ btonews

Prosjektleder
Synnøve Olset, Mobil 95409463, e-post synnove.olset@helse-bergen.no
Haukeland Universitetssykehus, Helse Bergen.

Koordinator Bergen Kommune
Alette Hilton Knudsen


Prosjekteiere:

 
Her kan du se video fra Innovasjonscampen i 2015:

Sponsorer:

Print Friendly, PDF & Email