Parallelle sesjoner


Det er ingen forhåndspåmelding på sesjonene, det blir satt av godt med plass i hver parallell og så er det “første mann til mølla” prinsippet som gjelder. Det er lagt inn 5 minutters pause mellom hvert innlegg slik at de som ønsker å bytte parallell har muligheten til det.

 

Paralleller onsdag 5. april kl. 13:15 – 14:40

BRUKERSENTRERTE LØSNINGER
Møteleder: Henning Hytten
Sted: Circle
ELEKTRONISK KURVE
Møteleder: Lars Birger Nesje
Sted: With Us
NASJONALE LØSNINGER
Møteleder: Gisle Fauskanger
Sted: The Golden
FREMTIDENS SYKEHUSBYGG
Møteleder: Stig Atle Gjøen
Sted: Fly away
13:15-13:40 Pasientens egenregistrering er avgjørende v/Marie Karin Bjorøy
Kvalitetsindikatoransvarlig, OCD, Haukeland Universitetssjukehus
Datainnsamling og kurve i Helse Sør-Øst v/Harald Noddeland, Oslo Universitetsykehus System Medusa for MTU- og behandlingshjelpemiddel
v/Geir Erlend Johansen, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim
Smarte pasientrom i Vestlandssykehusene v/ Ove Nordstokke, Stavanger universitetssjukehus HF
13:45-14:10 Hverdagen med nye løsninger i klinisk enhet v/avdelingssykepleier Hilde Jonsgar Eikemo, Haukeland universitetssjukehus Erfaringer med elektronisk kurve i Midt-Norge v/Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt- Norge IT Robust mobilt Helsenett v/porteføljeansvarlig Ørjan S. Bye, Nasjonal IKT Teknologiutviklingens konsekvenser for langtidsplanlegging av sykehusprosjekter
v/Tore Indreråk, Sykehusbygg HF
14:15-14:40 Nye muligheter på HelseNorge.no v/Asgeir Døhl Dybvig, Direktoratet for e-helse Erfaringer med elektronisk kurve i Helse Vest v/ IT-rådgiver Lars Ivar Mehlum, Haukeland universitetssjukehus I samme takt mot samme mål v/porteføljeansvarlig
Hege Rob Moi, Nasjonal IKT
Internet of Things
v/Joar Krohn, Webstep

 

 

 

Paralleller torsdag 6. april kl. 11:30 – 12:55

NYE TRENDER
Møteleder: Geir Granerud
Sted: Circle
NASJONALE LØSNINGER
Møteleder: Bente S. Nedrebø
Sted: The Golden
PASIENTSIKKERHET
Møteleder: Kenneth E. Oppedal
Sted: With Us
11:30-11:55 Bruk av spillteknologi i rehabilitering
v/Truls S. Johansen, Sunnaas Sykehus HF
Hva lærte jeg om beslutningsstøtte i USA
v/ professor Arild Faxvaag, NTNU
Personvern versus pasientsikkerhet v/seniorrådgiver
Jan Gunnar Broch, Direktoratet for e-helse
12:00-12:25 Langsiktig samarbeidsavtale innen IKT infrastruktur i Helse Sør-Øst v/viseadm. Direktør Olav Berg, Sykehuspartner Tallenes tale. Hva sier norske leger om EPJ v/ seniorrådgiver Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse (presentasjon blir ikke publisert) Mobilitet og pasientsikkerhet ved Østfold sykehus v/Teknologi & IT direktør Terje Gårdsmoen, Sykehuset Østfold HF
12:30-12:55 Den mobile kliniker v/Håkon Garfors, Helse Vest IKT Oversikt over pågående nasjonale IKT- prosjekter v/seniorrådgiver Kristin Bang, Direktoratet for e-helse Helseopplysninger på Facebook
– Pasientrettigheter v/Lucie C. Berge, Foretaksadvokat, Helse Fonna
– Vestlandspasienten v/Ole Kirkeluten, Helse Vest IKT
– Hva skal journalen inneholde? v/Kenneth Oppedal, Helse Bergen

 

Forbehold om endringer i programmet.

Print Friendly, PDF & Email