Utstilling


Stand 1-13 finner du på grunnplanet, Stand 14-19 finner du i 2. etg.

Stand 1: Avaya

Avaya er et amerikansk, verdensomspennende selskap med ca. 11 000 ansatte. Vår kundebase spenner fra de minste til de aller største virksomhetene (Fortune 500) og de er fordelt over alle våre fokusområder som er samhandlingsløsninger inkludert videokonferanse, nettverk og kontakt senter. Avaya er en ledende aktør innen nyvinnende forretningskommunikasjon med høyt fokus på sykehus og andre samfunnskritiske virksomheter, felles for disse er høye krav til kapasitet, stabilitet, sikkerhet og skalerbarhet. De fleste offentlige sykehus i Norge benytter i dag våre kommunikasjonsløsninger nettopp på grunn av disse behovene. I tillegg baserer vi løsningene våre på åpne standarder som gjør det mulig å integrere sanntidskommunikasjon med andre applikasjoner sykehusene benytter i det daglige. Kom gjerne bortom vår stand for en god prat, og skulle du ønske å snakke med oss før vi treffes i April, ta gjerne kontakt.

Kontaktperson:
Kari Anne Nordby
kanordby@avaya.com
www.avaya.com

Stand 2: Body Analyse AS

Selskapet Body Analyse As er leverandør av utstyr for nøyaktig måling av kroppens sammensetning til sykehus , universiteter og offentlige helseforetak. InBody er et måleinstrument som ved hjelp av bioelektrisk motstandsanalyse sender svake elektriske signaler gjennom menneskekroppen og kartlegger blant annet vanninhold, muskelmasse, fettprosent, stoffskifte, kroppsbalanse osv. Testen tar bare et par minutter, er helt trygg og meget nøyaktig. InBody er levert til svært mange offentlige institusjoner i Norge , blant annet Haukeland Universitetets Sykehus, NTNU, Sykehuset i Vestfold. Resultatene fra testen brukes i rehabilitering, forskning, ærnæring, kosthold, overvekt /undervekt ,muskel /skjellet ,dialyse, diabetes og generell pasienthelse. Velkommen til vår stand for en hurtig test av vår InBody 770 eller bare en prat om teknologien.

Kontaktperson: Dag Bjarto
dag@bodyanalyse.no
www.inbody.no

Stand 3: Cerner Norge

I Cerner jobber vi kontinuerlig med å videreutvikle våre intelligente løsninger for helsevesenet. Løsningene er anerkjent for å være innovative og bistår klinikere med beslutningsstøtte, og organisasjoner med population health managemet på over 20 000 fasiliteter i hele verden. Ved å sammenkoble helseinformasjon, innbyggere og helsetilbydere på tvers av primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og velferdssektoren, leverer vi på vår misjon om å bidra til systemisk forbedring av helsetjenester, og den langsiktige helsen til både individer og samfunn. Følg oss på Twitter @CernerNordics

Kontaktperson: Hans Moe
hans.moe@cerner.com
www.cerner.com

Stand 4: CheckWare

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter innenfor alle diagnoseområder som ønsker å tilby digital selvrapportering, samhandling og egenmestring til pasientene.
CheckWare er en sikker klinisk eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet internettbehandling. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvalitet på behandlingen og frigjør ressurser. Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning med tilgang til alle måleinstrumenter og tester man trenger, samt moduler for samhandling og egenmestring. Datainnsamling fra helseapplikasjoner og personlige sensorer kan inkluderes. Rapporter som viser status og utvikling over tid, samt flagg og varslinger, blir umiddelbart tilgjengelig. CheckWare kan integreres med pasientjournalen og kan dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.
CheckWare AS er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, Oslo Universitetssykehus, Bærum Kommune, LHL Helse og Nottinghamshire Healthcare NHS Trust.

Kontaktperson: Anders Melbye
anders.melbye@checkware.com
http://www.checkware.com

Stand 5: DIPS AS

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS). Våre løsninger ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling på sykehus, i tillegg til spesialistløsninger innenfor radiologi og til laboratorier. DIPS utvikler også omfattende løsninger for elektronisk samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS. Våre løsninger bidrar til at helsepersonell kan realisere vesentlige effektiviseringsgevinster i sin drift, samtidig som de forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen og øker pasientsikkerheten. Den siste tiden har det pågått en omfattende videreutvikling av DIPS-systemet og utvikling av DIPS Arena, en ny generasjon EPJ som ble lansert i pilotversjon i 2013. DIPS Arena gir klinikerne et bedre og mer slagkraftig arbeidsverktøy, og har et moderne brukergrensesnitt som enkelt kan tilpasses de ulike brukerne i klinikken. Som en del av arbeidet utvikles det støtte for kliniske prosesser og for strukturert informasjon

Kontaktperson: Siv Marie Lien
sml@dips.no
www.dips.no

Stand 6: EBSCO

EBSCO Health is a leading provider of clinical decision support solutions, healthcare business intelligence, and medical research information for the healthcare industry. EBSCO Health users include professionals in medicine, nursing, and allied health. For more information about EBSCO Health, visit https://health.ebsco.com

EBSCO Health: DynaMed Plus:
Hva er ditt kliniske spørsmål? Fri tilgang til tusenvis av kliniske emner, bilder og legemiddelinformasjon med DynaMed Plus. Fri tilgang til DynaMed Plus fra ditt arbeidssted frem til oktober 2017

About DynaMed Plus:
DynaMed Plus® offers bulleted evidence summaries on thousands of clinical topics.  Recommendations are compiled from over 500 medical journals and country specific guidelines including Norwegian, NICE, and SIGN. It is updated multiple times a day as new research is published, and offers a “follow” feature that allows users to set up alerts to be notified when topics are updated with new evidence and guidelines. Access options include seamless integration with EHR providers and no charges for remote and mobile access. “DynaMed has an updating process that markedly led the others.” (BMJ 2011 Sep 23) DynaMed Plus provides “comprehensive coverage and frequent, reliable updates, bringing vital knowledge to the clinicians’ fingertips, at the bedside and in the clinic and community.” Dr A. Wales NHS Scotland. For more information about DynaMed Plus, visit http://www.dynamed.com

Stand 7: ExorLive

Velferdsteknologi behøver ikke være vanskelig, dyrt eller tidskrevende.

Med ExorLive kan du motivere dine pasienter fra å være passive til aktive deltakere i egen rehabilitering. Det inspirerende treningsverktøyet gir deg muligheten til å;
– Finne og lage profesjonelle treningsprogrammer – enkelt, sikkert og morsomt.
– Inspirere dine pasienter med 5 943 kvalitetssikrede øvelser i HD-Video og gi et bedre treningsutbytte
– Bry deg, samtidig som du sparer tid ved hjelp av en enkel og smart løsning for terapeut-pasient feedback

Med ExorLive blir velferdsteknologi en del av hverdagen.

Kontaktperson: Svein Davidsen
svein@exorlive.com
http://exorlive.com/no

Stand 8: Hoist Group

Hoist Group utvikler og leverer systemer, produkter og tjenester til frittstående hoteller og hotellkjeder, sykehus og offentlige arenaer i Europa og Midt-Østen.
IT-løsninger for helseinstitusjoner – Hoist Group har bred erfaring i å gi pasienter ved offentlige sykehus og private helseinstitusjoner løsninger som kombinerer Internett og TV (på pasientrom og i fellesområder); både for informasjon og til underholdning.
Spesielt utviklede løsninger – Med innovasjon som vårt motto, har vi vårt eget team som utvikler alle våre løsninger, for både helseinstitusjoner og sykehus.
Dette gir oss fordelen til å respondere raskt på våre kunders ønsker om nye funksjoner og muligheter.
Løsninger til helseinstitusjoner – Vår produktportefølje har blitt utviklet og brukt i ulike helseinstitusjoner over lengre tid. På grunn av denne erfaringen og utviklingen, har vi nå utstrakt kjennskap til våre produkter og vet av erfaring at de fungerer veldig bra for de ulike helseinstitusjoner.
Erfarent team – Vi har et erfarent team av ansatte som jobber på stedet. De er godt trent til å håndtere alle typer spørsmål fra pasienter og til å handle på en hensiktsmessig måte som er nødvendig i et slikt miljø. Teamet er fokusert på trivsel for pasientene og å gjøre deres opphold så hyggelig som mulig.

Kontaktperson: Tore Rismyhr
tore.rismyhr@hoistgroup.com
www.hoistgroup.com

 

Stand 9: HP

Besøk HP´s stand på KlinIKT, vi har med oss våre siste modeller innen mobilitet og vil demonstrere løsninger innen den nye mobile hverdagen.
HP er et av verdens største IT-selskap og tilbyr utskrifts- og personlige dataprodukter og løsninger som forbedrer hverdagen for forbrukere og virksomheter. For mer informasjon om HP, besøk www.hp.no. HP Norge AS holder til på Technopolis /IT Fornebu i Bærum.

Kontaktperson: Andreas Thorsteinsen
andreas.thorsteinsen@hp.com
www.hp.no

Stand 10: Imatis AS

Imatis er et norsk IT-selskap som har levert innovative løsninger til helse- og omsorgssektoren siden 2003. Vi har mange års erfaring med å implementere programvare som en integrert del av arbeidsprosessene i helsevesenet. Gjennom samarbeid med sykehus i Norge og Danmark har vi utviklet systemer til ankomstregistrering og køstyring ved poliklinikker, samt elektroniske whiteboards som gir overblikk på avdelingsnivå og støtter pasientflyt både mellom avdelinger på sykehuset og mellom sykehus og andre helseinstitusjoner.

Imatis er også involvert i større prosjekter for oppfølging av pasienter i deres hjem. Våre løsninger legger til rette for egenrapportering og innhenting av sensordata. I tillegg gjør vi mulig å dele informasjon mellom ulike aktører i pasientforløpet. Løsningene våre er i dag i bruk i hele Skandinavia, Australia og Canada.

Kontaktperson: Anund Rannestad
anund.rannestad@imatis.com
www.imatis.com

Stand 11: Melin Medical

Selskapets gründer, Dr. Jesper Melin, fikk i 2009 en idé om hvordan det var mulig å la pasienten selv ta mer ansvar for egen administrasjon, i første omgang i form av selvbetjente betalingsmuligheter. Grunnsteinene for Melin Medical ble lagt, og selskapet ble dannet. Vi har spesialisert oss på å levere betalingsløsninger og administrasjonssystemer som frigjør leger og helsepersonell fra unødig administrativt arbeid. I dag har over 75 % av landets legekontorer og legevakter fått en enklere hverdag med våre tjenester. Og vi har nå også muligheten til å levere løsningene til sykehus. Vi leverer idag som eneste leverandør en løsning hvor betalingsautomaten kan ta kort, kontant og håndtere faktura.

Kontaktperson:
Emir Brdakic
eb@melinmedical.com
www.melinmedical.com

Stand 12: Oppetid AS

Oppetid AS – alltid på
Sikker kommunikasjon med innovative og unike løsninger.

Oppetid AS leverer løsninger og tjenester innen kommunikasjon, nettverk og rådgivning. Vårt hovedfokus er løsninger som ivaretar datakommunikasjon til kjøretøy, fartøy og lokasjoner. Norge har en utfordrende topografi og tilgang til nett er et økende behov for å kunne formidle kritisk informasjon, video og annen data. Våre løsninger sørger for at man har maksimal redundans, sikkerhet, kapasitet og oppetid på datakommunikasjon, derav navnet Oppetid – alltid på. Våre tjenester benyttes av redningsfartøy, kraftverk, media og andre med behov for tilgang til nett. Vår målsetning er at det skal ivaretas en løsning med muligheter for utvikling og tilpasninger som understøtter dagens og fremtidens behov.

Kontaktperson: Thomas Borge Pedersen
tbp@oppetid.net
www.oppetid.net

Stand 13: Cappelen Damm, VAR Healthcare (tidligere PPS)

PPS har fått nytt navn, ny plattform og nytt brukergrensesnitt. Nå heter vi VAR Healthcare. Navnet VAR har sin opprinnelse fra norrøn mytologi og en gudinne som ble knyttet til visdom (hun var så vis at ingen hemmelighet kan holdes skjult for henne).

VAR Healthcare er et digitalt klinisk beslutningsstøttesystem som skal hjelpe helsepersonell å fatte riktige og gode beslutninger og som baserer seg på en kunnskapsbase tilpasset praktisk bruk. Var Healthcare består av nærmere 400 fagprosedyrer med tilhørende kunnskapsoppsummeringer og kunnskapstester og mer enn 1000 illustrasjoner og videoer.  Databasen blir kontinuerlig overvåket og innholdet er versjonshåndtert.

VAR Healthcare er på åpent nett og i Norsk Helsenett. Det er tilrettelagt for dokumentasjon og informasjonshåndtering i pasientjournal (EPJ), og kan integreres med ulike kvalitetssystemer.
VAR Healthcare har svært stor utbredelse i norsk og dansk helsetjeneste og legger stor vekt på å kjennetegnes for høy kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson: Elsebe Hille
Elsebe.Hille@cappelendamm.no
www.varhealthcare.no

 

Stand 14 (2. etg.): Epsis

Epsis leverer løsningen TeamBox, som benyttes til å digitalisere møter, prosesser og samhandling.

I mange organisasjoner skal man idag forholde seg til et komplekst spekter av applikasjoner, dokumenter, regneark, elektroniske skjema, nettsider og bilder for å skjøtte jobben sin. Dette tar tid og oppmerksomhet bort fra primæroppgavene, og skal man utføre alt til riktig tid, i henhold til instruks og uten å gjøre feil kreves det mye tid og konsentrasjon. Dette gjelder både når man jobber selvstendig foran en datamaskin eller om man er i et møte og skal i fellesskap forholde seg til datasystemer på ulikt vis.

I Helse Bergen har man kjørt et pilotprosjekt på plastikk-kirurgisk avdeling, hvor man så på morgenmøtet som et område med forbedringspotensiale. Resultatet av å digitalisere møtet ble at opptil 12 leger fikk frigjort rundt en halv time hver dag til å gjøre primæroppgavene sine, tiden til administrasjon og møtetid ble vesentlig redusert. Samtidig gikk kvaliteten opp, siden man forholdt seg til alle systemene som var nødvendig i møtet.

Det kan altså være store gevinster ved å digitalisere møter, prosesser og samhandling i helsevesenet.

Kontaktperson: Ådne Tveit
atv@epsis.no
www.epsis.no

Stand 15 (2. etg.): Glasspaper

Tekst kommer ila kort tid.

Stand 16 (2. etg.): Innovasjonscamp 2017 (finalister)

Bergen Kommune og Helse Bergen arrangerer InnovasjonsCamp for å sikre verdiskapning gjennom tverrfaglig samarbeid og Innovasjon. I år har samhandlingsreforma hatt ei sentral rolle; Rett behandling – på rett sted – til rett tid. Gjennom en 3 dagers workshop i mars har tverrfaglige grupper bestående av designere, IKT folk, forretningsutviklere, pasienter/pårørende og helsearbeidere  utarbeide forslag til nye løsninger som forenkler samarbeid, mellom pasient, pårørende og spesialist- og primærhelsetjenesten når det gjelder hjelpemidler/verktøy/tiltak. På konferansen skal det kåres en vinner og du kan være med å stemme frem din favoritt på konferansen 6. april.

Se informasjon her

Stand 17 (2. etg.): Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT er spesialisthelsetjenestens hovedarena for samhandling innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette gjelder både samhandling innad i spesialisthelsetjenesten (mellom de ulike helseforetakene og de regionale helseforetakene) og samhandling med andre sentrale aktører som kommunehelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse og Norsk Helsenett.

Kontaktperson: Bente S. Nedrebø
bente.saltnes.nedrebo@nasjonalikt.no
www.nasjonalikt.no

Stand 18 (2. etg.): Haukeland Universitetssjukehus

Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.000 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg behandling og pleie til pasientane våre. I 2016 hadde vi over 800.000 pasientmøte og utdanna 2500 helsearbeidarar.
Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og yte sitt beste.

Seksjon for e-helse er organisert i Forsknings- og utviklingsavdelinga. Hovedoppgåva er å støtte sjukehuset i bruk av informasjonsteknologi (IKT) for å optimalisere kvalitet, og sikkerhet i pasientbehandlinga. I seksjonen ar det tilsette med ei blanding av helsefagleg og teknisk kompetanse og erfaring.

Kontaktperson: Anne Kristin Paulsen
anne.kristin.paulsen@helse-bergen.no
www.helse-bergen.no

Stand 19 (2. etg.): Helse Vest IKT

Ny teknologi for bedre pasientbehandling

Helse Vest IKT leverer IKT-tjenester og utstyr til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest. Våre kunder er de offentlige sykehusene på Vestlandet og en rekke private ideelle helsetjenesteleverandører i regionen. Vi arbeider tett sammen med sykehusene i vest med å forenkle og forbedre pasientbehandlingen gjennom nye systemløsninger og ny teknologi. En viktig del av vårt ansvar er å se muligheter med ny helseteknologi. Er du interessert i å finne ut hvordan fremtidens pasientbehandling kan se ut? Da bør du ta turen innom vår stand. Kanskje du kunne tenke deg å prøve våre populære Virtual Reality-briller, eller hodesettet for Hololens Mixed Reality?  Vi har flere spennende eksempler på hvordan teknologi kan brukes i sykehusene.

Kontaktperson: Håkon Garfors
haakon.garfors@helse-vest-ikt.no
www.helse-vest-ikt.no

Print Friendly, PDF & Email