Parallelle sesjoner


Det er ingen forhåndspåmelding på sesjonene, det blir satt av godt med plass i hver parallell og så er det “første mann til mølla” prinsippet som gjelder. Det er lagt inn 5 minutters pause mellom hvert innlegg slik at de som ønsker å bytte parallell har muligheten til det.

 

Paralleller onsdag 3. april kl. 13:30 – 14:55

PASIENTDIALOG OG AVSTANDSOPPFØLGING
Møteleder: Bente Saltnes Nedrebø, Nasjonal IKT
Sted: With Us
DEN DIGITALE ARBEIDSPLASSEN
Møteleder: Ørjan Andersen, Helse Vest IKT
Sted: The Golden (samme sted som plenum)
PASIENTROLLEN I ENDRING
Møteleder: Lars Birger Nesje, Helse Bergen
Sted: Fly Away
13:30-13:55 eKonsultasjoner – erfaringer og forslag til forbedringer v/allmennlege Regin Hjertholm, Eidsvåg legekontor Hvordan kan teknologiutviklingen understøtte arbeidsprosessene i sykehus? v/Gunbjørg Smedsvig, direktør for innovasjon, teknologi og utvikling, Haraldsplass Diakonale Sykehus eLan arrangement for barn og unge v/Paul Joachim Thorsen, Helse Bergen
14:00-14:25 Bedre kunnskap om egen helse – digitale hjelpemidler som folkehelsetiltak
v/Agnethe Lund, Overlege/PhD stipendiat, Haukeland universitetssjukehus
Sus2023 – den digitale arbeidsplassen v/Ove Nordstokke, prosjektleder, Helse Stavanger HF eMeistring – Pasientens eHelsetjeneste v/Kristin Hogstad Bruvik, seksjonsleiar, Bjørgvin DPS, Haukeland Universitetssjukehus
14:30-14:55 Virtuelle helsetjenester SUS v/Sara Mathisen, seksjonsoverlege, Helse Stavanger HF Mobil plattform i Helse Vest – nye muligheter for effektiv samhandling.
v/Atle Knudsen, Helse Vest IKT
Velferdsteknologi – trygghet og selvstendighet v/Inger Larsen, rådgiver i byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune

 

 

Paralleller torsdag 4. april kl. 10:00 – 11:25

KORTE VEIER FRA IDE TIL BRUK
Møteleder: Frode Finne, Trifid AS
Sted: With Us
KUNSTIG INTELLIGENS OG MASKINLÆRING
Møteleder: Dag Waaler, NTNU
Sted: The Golden (samme sted som plenum)
INNOVATIVE HELSETJENESTER
Møteleder: Stig Atle Gjøen, Helse Bergen
Sted: Fly Away
10:00-10:25 Utnyttelse av resultat frå e-helseforskning. En rapport fra fyrtårnsprosjektet INTROMAT innen psykisk helsevern
v/Yngvar Sigmund Skar, innovatør, Helse Vest IKT
Demonstrasjon av kunstig intelligens for naturlig språkanalyse v/Alexander Selvikvåg Lundervold, Høgskulen på Vestlandet og Haukeland universitetssykehus Chatboten ROSA. Et nytt web-basert verktøy for persontilpasset genetisk informasjon ved arvelig brystkreft
v/Cathrine Bjorvatn, Haukeland universitetssjukehus
10:30-10:55 Norsk katapult rettet mot helsevesenet v/Bent-Håkon Lauritzen, Norway Health Tech Digital patologi – en prosjektreise fra konsept til gjennomføring v/Sabine Leh, overlege, Avdeling for Patologi, Haukeland universitetssykehus VR/AR for betre pasientbehandling v/Håkon Garfors, Helse Vest IKT
11:00-11:25 Varm teknologi – fremtidens psykologi
v/Svein Øverland, psykologispesialist, St. Olavs Hospital (UTGÅR!)
RPA – frigjør fleire hender til pasient-  behandling
v/Celie Løvslett, teamleder RPA, Helse Vest IKT
Lett dykk i Design Thinking v/Anita Steinstad, Knowit

 

Forbehold om endringer.

Print Friendly, PDF & Email