Program


Digitalt taktskifte i helsesektoren – fra frustrasjon til optimisme?

Onsdag 3. april

 

08:30 Registreringen åpner – Utstillingen er åpen fra 09:00
09:30 Velkommen v/Marta Ebbing, fagdirektør i Helse Bergen
09:45 “Bli med inn”
09:50 Digitalisering av helsesektoren – hva er status og hvor vil vi? v/Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse
10:15 Hvordan kommer helseplattformen til å endre Midt-Norge? v/Torbjørg Vanvik, programdirektør for Helseplattformen
10:40 Kaffepause og mulighet til å besøke utstillingen
11:05 Status og planer for arbeid med EPJ i Helse Vest og samarbeid med Helse Nord og Helse Sør-Øst. v/Erik M. Hansen, adm. dir. i Helse Vest IKT
11:30 Journalinnsyn for helsepersonell – regionalt i Helse Sør-Øst og nasjonalt via Kjernejournal v/Jacob Holter Grundt, prosjektleder i Helse Sør-Øst RHF
11:55 Samme overordnede mål – ulike veier? Paneldebatt med formiddagens innledere.
12:30 Lunsj og mulighet til å besøke utstillingen
12:30 Parallelle sesjoner
14:55 Kaffepause og mulighet til å besøke utstillingen
15:20 “Bli med inn”
15:30 Hvordan lykkes med digitalisering av kommunehelsetjenesten v/KS
16:00
16:30 Har vi vilje og evne til å tilpasse oss en ny hverdag? v/Hilde Christiansen, direktør medarbeidar, organisasjon og teknologi, Helse Vest
17:00 Slutt dag 1
19:00 Konferansemiddag på hotellet. (Dørene åpnes kl. 18:45)

Presentasjoner fra konferansen legges ut som klikkbar lenke på innlederens navn fortløpende på konferansedagen.

Torsdag 4. april

 

08:30 Stormvarsel – drivkrefter som endrer helsesektoren v/Anders Waage Nilsen, Partner/forretningsutvikler i NEW AS
09:00 Endret pasientbehandling krever nye teknologiske løsninger v/psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen, Helse Bergen HF/Universitetet i Bergen
09:30 Kaffepause og mulighet til å besøke utstillingen
10:00 Parallelle sesjoner
11:30 Lunsj og mulighet til å besøke utstillingen
12:30 “Bli med inn”
12:40 Helse skal ut i skyen – er det sikkert nok? v/Helge T. Blindheim, seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse
13:10 Blokkjeder og EPJ: distribuerte helseregistre som forblir konsistente og korrekte v/Stein Bjørnstad, Deloitte
13:40 Kaffepause og mulighet til å besøke utstillingen
14:05 Helse App-store v/foredragsholder (kommer)
14:35 Teknologiutviklingen endrer helsetjenestene v/Erik Fosse, Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus.
15:05 Avslutning
15:15 Slutt
Vi tar forbehold om små endringer i programmet.

Presentasjoner fra konferansen legges ut som klikkbar lenke på navnet til innlederen fortløpende på konferansedagen.

Print Friendly, PDF & Email