Utstilling


Her legger vi fortløpende inn en kort beskrivelse på utstillerne som kommer til konferansen. (Siden er under bearbeiding)

Stand 1: VAR Healthcare (tidligere PPS) fra Cappelen Damm

VAR Healthcare er et digitalt klinisk beslutningsstøttesystem som skal hjelpe helsepersonell å fatte riktige og gode beslutninger og som baserer seg på en kunnskapsbase tilpasset praktisk bruk. Var Healthcare består av nærmere 400 fagprosedyrer med tilhørende kunnskapsoppsummeringer og kunnskapstester og er rikelig illustrert med animasjoner og videoer. Databasen blir kontinuerlig overvåket og innholdet er versjonshåndtert. VAR Healthcare er på åpent nett og i Norsk Helsenett. Det er tilrettelagt for dokumentasjon og informasjonshåndtering i pasientjournal (EPJ), og kan integreres med ulike kvalitetssystemer. VAR Healthcare har svært stor utbredelse i norsk og dansk helsetjeneste og legger stor vekt på å kjennetegnes for høy kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson: Elsebe Hille
Elsebe.Hille@cappelendamm.no
www.varhealthcare.no

Stand 2 : Epsis

Epsis leverer løsningen TeamBox, som benyttes til å digitalisere møter, prosesser og samhandling. I mange organisasjoner skal man idag forholde seg til et komplekst spekter av applikasjoner, dokumenter, regneark, elektroniske skjema, nettsider og bilder for å skjøtte jobben sin. Med Epsis TeamBox forenkler man denne problemstillingen vesentlig, med et enkelt tastetrykk kan man åpne alle systemer og datakilder som f.eks. inneholder informasjon om en bestemt pasient. Man sparer således tid, forenkler hverdagen for brukeren og øker kvaliteten på arbeidet. I Helse Bergen har man kjørt et pilotprosjekt på plastikk-kirurgisk avdeling, hvor morgenmøtet var et område med forbedringspotensiale. Resultatet av å digitalisere møtet ble at opptil 12 leger fikk frigjort rundt en halv time hver dag til å gjøre primæroppgavene sine, tiden til administrasjon og møtetid ble vesentlig redusert. Samtidig gikk kvaliteten opp, siden man forholdt seg til alle systemene som var nødvendig i møtet. Det kan altså være store gevinster ved å digitalisere møter, prosesser og samhandling i helsevesenet.

Kontaktperson: Ådne Tveit
atv@epsis.no
www.epsis.no

Stand 3: DIPS AS

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS). Våre løsninger ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling på sykehus, i tillegg til spesialistløsninger til laboratorier. DIPS utvikler også omfattende løsninger for elektronisk samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS. Våre løsninger bidrar til at helsepersonell kan realisere vesentlige effektiviseringsgevinster i sin drift, samtidig som de forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen og øker pasientsikkerheten. De siste årene har det pågått en omfattende videreutvikling av DIPS-systemet og utvikling av DIPS Arena, en ny generasjon EPJ. DIPS Arena gir klinikerne et bedre og mer slagkraftig arbeidsverktøy, og har et moderne brukergrensesnitt som enkelt kan tilpasses de ulike brukerne i klinikken. Som en del av arbeidet utvikles det støtte for kliniske prosesser og for strukturert informasjon.

Kontaktperson: Siv Marie Lien
sml@dips.no
www.dips.no

Stand 4: EXORLIVE

Velferdsteknologi behøver ikke være vanskelig, dyrt eller tidkrevende. ExorLive er et digitalt treningsverktøy som er lett å bruke og lett å like. Inspirere dine pasienter med kvalitetssikrede øvelser og profesjonelle treningsprogram.

– Finn eller lag profesjonelle øvelser, programmer og planer
– Del via e-post, utskrift eller via treningsappen, ExorLive Go
– Over 7000 kvalitetssikrede øvelser i HD-video som er lette å følge
– Raskt og intelligent søk: Søk på diagnoser, muskeltyper, aktiviteter eller utstyr

Med ExorLive blir velferdsteknologi en naturlig del av hverdagen for deg og din pasient!

Kontaktperson: Svein Davidsen
svein@exorlive.com
www.exorlive.com

Stand 5: Imatis AS

Imatis leverer velprøvde og innovative programvareløsninger til helse- og omsorgssektoren i Norge og internasjonalt. Vi tilbyr en lettvekts IKT-plattform med et omfattende utvalg av applikasjoner som knytter sammen mennesker, teknologi og prosesser og understøtter helhetlige forløp. Våre løsninger muliggjør sanntids informasjonsdeling og mobile arbeidsflytløsninger – og skaper en bedre hverdag for ansatte, pasienter og pårørende.

Imatis har levert e-helseløsninger til norske og internasjonale sykehus og kommuner siden 2003. Vi har kunder i alle norske helseregioner, samt i Danmark, Sverige, Finland, Australia, Canada og Sveits. Våre løsninger dekker sykehus og kommuner sine behov for bl.a. klinisk logistikk, flyt- og samhandlingsstøtte, selvbetjeningsløsninger for innsjekk og betaling, samt tilhørende støttefunksjoner. Vi leverer også løsninger for avstandsoppfølging og samhandlingsstøtte mellom sykehus, pasienter, pårørende og primærhelsetjenesten.
Gjennom omfattende samarbeid med kunder og forskningsinstitusjoner har vi over flere år dokumentert gode gevinster knyttet til kvalitet og effektivitet for våre kunder.

Kontaktperson: Anund Rannestad
anund.rannestad@imatis.com
www.imatis.com

Stand 6: CheckWare

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter innenfor alle diagnoseområder som ønsker å tilby digital egenrapportering og veiledet internettbehandling til pasientene.
Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning for innsamling og rapportering av måleresultater via kartleggingsskjema, samt moduler for nettbasert egenmestring. CheckWare kan integreres med pasientjournalen og andre fagsystemer som brukes til f.eks. kvalitetsarbeid, klinisk forskning og rapportering.
CheckWare AS er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, Bærum Kommune, LHL Helse og Nottinghamshire Healthcare NHS Trust.

Kontaktperson: Ottar Aune
ottar.aune@checkware.com
http://www.checkware.com

Stand 7: EBSCO Health

EBSCO Health provides evidence-based solutions to all Norwegian healthcare professionals.

EBSCO Health offers a range of products designed to help answer clinical questions quickly and easily at the point of care, DynaMed Plus and Isabel for doctors, Nursing Reference Center Plus and Dynamic Health for nurses and allied health professionals.
The solutions cover evidence-based information for all aspects of the care, including differential diagnosis, treatment, and shared decision making, as well as technical solutions for finding and accessing the literature.

EBSCO Health: DynaMed Plus:
Hva er ditt kliniske spørsmål? Fri tilgang til tusenvis av kliniske emner, bilder og legemiddelinformasjon med DynaMed Plus.
DynaMed Plus er et kunnskapsbasert kliniske verktøy som gir god og rask oversikt over diagnose,
behandling, prognose, legemidler, osv. for en lang rekke tilstander.
DynaMed Plus er det foretrukne verktøyet for sykehusleger og sykepleiere.
Nå er DynaMed Plus fri tilgjengelig på prøve i hele Norge fra ditt arbeidssted frem til juli 2019.

Kontaktperson: Vera Mujunen
vmujunen@ebsco.com
https://health.ebsco.com

Stand 7: Max Manus AS

Talegjenkjenning – Raskeste vei til oppdatert journal!
Talegjenkjenning støtter og optimaliserer dokumentasjonsarbeidet, og gir øyeblikkelig tilgang på oppdatert informasjon. Et raskt og trygt behandlingsforløp for pasienten, og effektivt arbeidsflyt for alt helsepersonell. Kom i gang uten investering og betal kun for det du bruker.
Fremtiden er stemmen!

Kontaktperson: Fredrik Aagaard
fredrik.aagard@maxmanus.com 
http://maxmanus.no

 

Print Friendly, PDF & Email