Utstilling


Her legger vi fortløpende inn en kort beskrivelse på utstillerne som kommer til konferansen. (Siden er under bearbeiding)

Stand 1: VAR Healthcare (tidligere PPS) fra Cappelen Damm

VAR Healthcare er et digitalt klinisk beslutningsstøttesystem som skal hjelpe helsepersonell å fatte riktige og gode beslutninger og som baserer seg på en kunnskapsbase tilpasset praktisk bruk. Var Healthcare består av nærmere 400 fagprosedyrer med tilhørende kunnskapsoppsummeringer og kunnskapstester og er rikelig illustrert med animasjoner og videoer. Databasen blir kontinuerlig overvåket og innholdet er versjonshåndtert. VAR Healthcare er på åpent nett og i Norsk Helsenett. Det er tilrettelagt for dokumentasjon og informasjonshåndtering i pasientjournal (EPJ), og kan integreres med ulike kvalitetssystemer. VAR Healthcare har svært stor utbredelse i norsk og dansk helsetjeneste og legger stor vekt på å kjennetegnes for høy kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson: Elsebe Hille
Elsebe.Hille@cappelendamm.no
www.varhealthcare.no

Stand 2 : Epsis

Epsis leverer løsningen TeamBox, som benyttes til å digitalisere møter, prosesser og samhandling. I mange organisasjoner skal man idag forholde seg til et komplekst spekter av applikasjoner, dokumenter, regneark, elektroniske skjema, nettsider og bilder for å skjøtte jobben sin. Med Epsis TeamBox forenkler man denne problemstillingen vesentlig, med et enkelt tastetrykk kan man åpne alle systemer og datakilder som f.eks. inneholder informasjon om en bestemt pasient. Man sparer således tid, forenkler hverdagen for brukeren og øker kvaliteten på arbeidet. I Helse Bergen har man kjørt et pilotprosjekt på plastikk-kirurgisk avdeling, hvor morgenmøtet var et område med forbedringspotensiale. Resultatet av å digitalisere møtet ble at opptil 12 leger fikk frigjort rundt en halv time hver dag til å gjøre primæroppgavene sine, tiden til administrasjon og møtetid ble vesentlig redusert. Samtidig gikk kvaliteten opp, siden man forholdt seg til alle systemene som var nødvendig i møtet. Det kan altså være store gevinster ved å digitalisere møter, prosesser og samhandling i helsevesenet.

Kontaktperson: Ådne Tveit
atv@epsis.no
www.epsis.no

 

Print Friendly, PDF & Email