Samhandling og teknologi, Lillehammer 4.-5. april 2018

KlinIKT er en årlig nasjonal konferanse som arrangeres vekselsvis på Østlandet og Vestlandet. KlinIKT har fokus på bruk av IKT som redskap for å levere bedre helsetjenester til innbyggerne. Målgruppen for konferansen er mennesker med ansvar og/eller interesse for fagutvikling, ledelse, IKT, utdanning, forskning og utvikling i og for helse- og omsorgssektoren.

I 2018 arrangeres konferansen på Lillehammer og hovedtemaet er «Samhandling og teknologi». Vi ønsker å belyse status i nasjonen, sammenligne oss litt med Danmark, gå nærmere inn på forskjellige former for IKT-støttet samhandling, men også reflektere over hvorfor samhandling er «så vanskelig»? For at IKT-støttet samhandling skal være vellykket må man først skjønne hva samhandling i seg selv forutsetter, og dessuten ha tenkt gjennom hva som skjer når ny teknologi møter fag, mennesker og organisasjoner i allerede etablerte strukturer og praksiser.

Konferansen skal speile både behov, visjoner og vyer, men samtidig gi eksempler på konkrete praktiske nyvinninger hvor man har oppnådd resultater.
Konferansen arrangeres på Scandic Lillehammer Hotel 4.- 5. april 2018 av Sykehuset Innlandet, Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik i samarbeid med Nasjonal IKT HF og IKOMM.

Velkommen til to spennende dager på Lillehammer!

Dag Waaler, NTNU Gjøvik
Leder programkomite
KlinIKT 2018 

 

 

Print Friendly, PDF & Email