Parallelle sesjoner


Det er ingen forhåndspåmelding på sesjonene, det blir satt av godt med plass i hver parallell og så er det “første mann til mølla” prinsippet som gjelder. Det er lagt inn 5 minutters pause mellom hvert innlegg slik at de som ønsker å bytte parallell har muligheten til det.

1. Samhandling i sykehus

Møteleder: Roar Halvorsen, Sykehuset Innlandet HF
Rom: 
Lillehammersal 1& 2 (Samme som plenum)

09:45-10:15 SMARTsam v/prosjektleder Marit Dammen, Sykehuset Innlandet og prosjektkoordinator Bodil Bach, BBach
10:20-10:50 Oppfølging av pasienter via mobilapp v/ førsteamanuensis Geir Berg, NTNU
10:50-11:05 Benstrekk
11:05-11:35 Elektronisk tavle v/sykepleier og systemadministrator Jakob Johann Wold, Oslo kommune
11:40-12:10 MEWS (Modified Early Warning Score)v/Ass. Seksjonsoverlege Helseetaten, KAD Aker Lars Erik Hansen, Oslo kommune

2. Samhandling i kommunehelsetjenesten

Møteleder: Lucie Furulund, Høgskolen i Innlandet
Rom: Weidemann 5

09:45-10:15 Elektronisk ruteplanlegging i hjemmetjenesten i Horten v/enhetsleder i hjemmetjenesten, Kjersti H. Norheim, Horten kommune
10:20-10:50 Analoge brukere møter digitale tjenester: eldres samhandling med velferdsteknologi v/stipendiat Randi Stokke, NTNU
10:50-11:05 Benstrekk
11:05-11:35 Anskaffelse av nytt EPJ-system for kommuner v/Idunn Løvseth Kavlie, Direktoratet for e-helse.
11:40-12:10 Digitalt tilsyn – en integrert tjeneste i de samarbeidene kommunene v/prosjektleder og leder for digitalisering og IKT Anne Grethe Hoel, Lillehammer kommune

3. Samhandling  og teknologi i distribuerte tjenester

Møteleder: Gisle Fauskanger, Nasjonal IKT HF
Rom:  Birkebeiner 2

09:45-10:15 Samhandling med pasient via Helsenorge.no v/programleder for Regional Klinisk Løsning Eli Stokke Rondell, Helse Sør-Øst RHF
10:20-10:50 Er tiden moden for nettverksledelse i helse/omsorg? v/ Marianne Lagerstedt, KTH i Stockholm/ Sykehuset i Innlandet.
10:50-11:05 Benstrekk
11:05-11:35 Bruk av ny teknologi  ved prehospital beslutningsstøtte v/avdelingssjef Pål Anders Mælum, Sykehuset Innlandet HF
11:40-12:10 Nasjonalt prosjekt for digital patologi v/patolog Inger Nina Farstad, UiO
Vi tar forbehold om små endringer i programmet.

Print Friendly, PDF & Email