Program


Samhandling og teknologi

Onsdag 4. april
Møteleder: Dag Waaler og Linda Svendsrud

09:00 Registrering med kaffe/te – Utstillingen er åpen
10:30 Velkommen v/direktør Alice Beate Andersgaard, Sykehuset Innlandet
10:40 Veikart for målbildet “En innbygger – en journal” v/Joakim Lystad, Helse- og omsorgsdepartementet
11:10 Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 v/avdelingsdirektør Robert Nystuen, Direktoratet for e-helse
11:40 Status for nasjonalt velferdsteknologiprogram v/programleder Gunn Hilde Rotvold, Helsedirektoratet
12:10 Lunsj og muligheter til å besøke utstillingen
13:15 Status for Helseplattformen i Midt-Norge v/programdirektør Torbjørg Vanvik, Helse Midt-Norge RHF (tidspunkt endret 3.april)
13:45 Erfaringer fra arbeidet med Sundhedsplatformen i Danmark v/programsjef Mikael Bay Skilbreid (tidspunkt endret 3.april)
14:15 Samhandling og ny personvernlov v/advokat Eva Jarbekk, Schjødt
14:45 Kaffepause og mulighet for å besøke utstillingen
15:15 Innovasjon i helse og omsorg – fra velferdsteknologi til samhandlingsløsninger  v/forskningsleder Dag Ausen, SINTEF Digital
15:45 Samhandling, kvalitet og ny teknologi v/direktør medisin og helsefag Ellen Pettersen, Sykehuset Innlandet HF
16:15 Ny sykehusstruktur og teknologi  i Innlandet v/ prosjektdirektør Roger Jenssen, Sykehuset Innlandet HF
16:45 Slutt faglig program dag 1
19:30 Konferansemiddag, Scandic Lillehammer Hotel


Presentasjonene legges ut som klikkbare lenker på innlederens navn

Torsdag 5. april
Møteleder: Lucie Furulund

08:30 Det er så vanskelig å endre seg! Hvorfor? v/psykologspesialist Gaute Godager, Oslo universitetssykehus HF
09:15 Kaffepause og mulighet for å besøke utstillingen
09:45 Parallelle sesjoner
10:50 Benstrekk
11:05 Parallelle sesjoner fortsetter
12:25 Den digitale helsetjenesten 2040 v/Hans Nielsen Hauge
13:00 Lunsj
13:45 Busstransport til Lillehammer togstasjon (korresponderer med tog til Oslo kl. 14:15)
Vi tar forbehold om små endringer i programmet.


Print Friendly, PDF & Email