Foredragsholdere


Her kommer informasjon om foredragsholderne (side under utarbeidelse).

Hans Nielsen Hauge

er nevrokirurg, tidligere leder av Enhet for e-helse Helse Sør-Øst. Han har arbeidet med utredningen av “En innbygger – en journal” og er nå engasjert som medisinskfaglig rådgiver i prosjektet “Pasientens legemiddelliste” i E-helsedirektoratet som alle får stifte bekjentskap med i løpet av de neste 2-3 årene. Han er også forfatter av boken “Den digitale  helsetjenesten” (2017), og har i mer enn 20 år arbeidet med klinisk IKT i forskjellige sammenhenger

Torbjørg Vanvik

er programdirektør og leder Helseplattformen, programmet som anskaffer en felles løsning for helsejournal for hele befolkningen i Midt-Norge. Hun har bakgrunn fra en rekke lederstillinger innen privat og offentlig virksomhet, og har mye erfaring med store IKT-prosjekter med tilhørende omstilling. I 2011 ble hun tilsatt som direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge.Helseplattformen fikk sin oppstart som del av den nye IKT-strategien fra 2012, da det ble klart at helseforetaket trengte en ny løsning for PAS/EPJ. Programmet ble etablert i 2015, og Torbjørg har siden da bygd opp en prosjektorganisasjon med håndplukkede medarbeidere fra alle områder i helsetjenesten, fra sykehus og kommuner, samt spesialister på helseteknologi, prosjektstyring og offentlige anskaffelser. I juni 2016 fikk Helseplattformen i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å være spydspiss også for den nasjonale løsningen som beskrives i «Én innbygger – én journal». Fem internasjonale leverandørselskap konkurrerer nå om oppdraget.

Print Friendly, PDF & Email