Utstilling


 

Her kommer informasjon om utstillerne som kommer til å være presentert på konferansen.

Avaya

Avaya er et børsnotert amerikansk selskap med ca. 10 000 ansatte globalt. Selskapet hovedkontor ligger i Silicon Valley og Avaya’s kundebase spenner fra store private og offentlige virksomheter til mindre bedrifter. Selskapets hovedfokusområder er telefoni- og samhandlingsløsninger (UC) og kontaktsenter (CC). Avaya er en ledende aktør innen nyvinnende forretningskommunikasjon med høy tilstedeværelse hos sykehus og andre samfunnskritiske virksomheter. Felles for disse er høye krav til kapasitet, stabilitet, sikkerhet og skalerbarhet. De fleste offentlige sykehus i Norge benytter i dag Avaya’s kommunikasjonsløsninger nettopp på grunn av disse behovene. I tillegg baserer Avaya sine løsninger på åpne standarder som gjør det mulig å integrere sanntidskommunikasjon med andre applikasjoner sykehusene benytter i det daglige. Kom gjerne bortom vår stand for en prat, og skulle du ønske å prate med oss før vi treffes i april, ta gjerne kontakt.

Kontaktperson:
Kari Anne Nordby
kanordby@avaya.com
www.avaya.com

Cappelen Damm, VAR Healthcare (tidligere PPS)

VAR Healthcare er et digitalt klinisk beslutningsstøttesystem som skal hjelpe helsepersonell å fatte riktige og gode beslutninger og som baserer seg på en kunnskapsbase tilpasset praktisk bruk. Var Healthcare består av nærmere 400 fagprosedyrer med tilhørende kunnskapsoppsummeringer og kunnskapstester og er rikelig illustrert med animasjoner og videoer. Databasen blir kontinuerlig overvåket og innholdet er versjonshåndtert. VAR Healthcare er på åpent nett og i Norsk Helsenett. Det er tilrettelagt for dokumentasjon og informasjonshåndtering i pasientjournal (EPJ), og kan integreres med ulike kvalitetssystemer. VAR Healthcare har svært stor utbredelse i norsk og dansk helsetjeneste og legger stor vekt på å kjennetegnes for høy kvalitet, sikkerhet og brukervennlighet. Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontaktperson: Elsebe Hille
Elsebe.Hille@cappelendamm.no
www.varhealthcare.no

 

CheckWare

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter innenfor alle diagnoseområder som ønsker å tilby digital selvrapportering, samhandling og egenmestring til pasientene.
CheckWare er en sikker klinisk eHelse-løsning som automatiserer innsamling og rapportering av måleresultater og muliggjør behandlerstøttet internettbehandling. Dette gir høy grad av pasientmedvirkning, øker kvalitet på behandlingen og frigjør ressurser. Til forskjell fra dagens manuelle og papirbaserte rutiner, tilbyr CheckWare en komplett digital løsning med tilgang til alle måleinstrumenter og tester man trenger, samt moduler for samhandling og egenmestring. Datainnsamling fra helseapplikasjoner og personlige sensorer kan inkluderes. Rapporter som viser status og utvikling over tid, samt flagg og varslinger, blir umiddelbart tilgjengelig. CheckWare kan integreres med pasientjournalen og kan dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.
CheckWare AS er et norsk programvareselskap som har levert kliniske eHelseløsninger siden 2007. Selskapet har kontorer i Norge og England. Våre kunder inkluderer Helse Vest, Oslo Universitetssykehus, Bærum Kommune, LHL Helse og Nottinghamshire Healthcare NHS Trust.

Kontaktperson: Anders Melbye
anders.melbye@checkware.com
http://www.checkware.com

DIPS AS

DIPS AS er den ledende leverandøren av e-helsesystemer til norske sykehus. Selskapet har avtale med tre av fire regionale helseforetak, og samtlige sykehus i Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst har avtale om bruk av selskapets hovedprodukt, DIPS Elektronisk Pasientjournal (EPJ) og Pasientadministrasjon (PAS). Våre løsninger ivaretar behovene for administrasjon og dokumentasjon av pasientbehandling på sykehus, i tillegg til spesialistløsninger innenfor radiologi og til laboratorier. DIPS utvikler også omfattende løsninger for elektronisk samhandling mellom helseforetak og samarbeidende virksomheter i Norge. To av tre norske legekontorer bruker samhandlingsløsninger fra DIPS. Våre løsninger bidrar til at helsepersonell kan realisere vesentlige effektiviseringsgevinster i sin drift, samtidig som de forbedrer kvaliteten i pasientbehandlingen og øker pasientsikkerheten. Den siste tiden har det pågått en omfattende videreutvikling av DIPS-systemet og utvikling av DIPS Arena, en ny generasjon EPJ som ble lansert i pilotversjon i 2013. DIPS Arena gir klinikerne et bedre og mer slagkraftig arbeidsverktøy, og har et moderne brukergrensesnitt som enkelt kan tilpasses de ulike brukerne i klinikken. Som en del av arbeidet utvikles det støtte for kliniske prosesser og for strukturert informasjon

Kontaktperson: Siv Marie Lien
sml@dips.no
www.dips.no

EBSCO

EBSCO Health is a leading provider of clinical decision support solutions, healthcare business intelligence, and medical research information for the healthcare industry. EBSCO Health users include professionals in medicine, nursing, and allied health. For more information about EBSCO Health, visit https://health.ebsco.com

EBSCO Health: DynaMed Plus:
Hva er ditt kliniske spørsmål? Fri tilgang til tusenvis av kliniske emner, bilder og legemiddelinformasjon med DynaMed Plus. Fri tilgang til DynaMed Plus fra ditt arbeidssted frem til desember 2018

About DynaMed Plus:
DynaMed Plus® offers bulleted evidence summaries on thousands of clinical topics.  Recommendations are compiled from over 500 medical journals and country specific guidelines including Norwegian, NICE, and SIGN. It is updated multiple times a day as new research is published, and offers a “follow” feature that allows users to set up alerts to be notified when topics are updated with new evidence and guidelines. Access options include seamless integration with EHR providers and no charges for remote and mobile access. “DynaMed has an updating process that markedly led the others.” (BMJ 2011 Sep 23) DynaMed Plus provides “comprehensive coverage and frequent, reliable updates, bringing vital knowledge to the clinicians’ fingertips, at the bedside and in the clinic and community.” Dr A. Wales NHS Scotland. For more information about DynaMed Plus, visit http://www.dynamed.com

Kontaktperson: Muharrem Yilmaz
myilmaz@ebsco.com
www.health.ebsco.com

EXORLIVE

Velferdsteknologi behøver ikke være vanskelig, dyrt eller tidkrevende.
Med ExorLive kan du motivere dine pasienter fra å være passive til aktive deltakere i egen rehabilitering. Del program med din pasient via e-post, utskrift eller via vår APP ExorLive Go.
– Finn og lag profesjonelle treningsprogrammer – enkelt, sikkert og morsomt.
– 6488 kvalitetssikrede øvelser i HD-video som er lette å følge.
– Raskt og intelligent søk: Søk på diagnoser, muskeltype, aktiviteter eller utstyr og få forskningsbaserte øvelser.
Med ExorLive blir velferdsteknologi en naturlig del av hverdagen for deg og din pasient!

Kontaktperson: Svein Davidsen
svein@exorlive.com
www.exorlive.com

Imatis AS

Imatis er et norsk IT-selskap som har levert innovative løsninger til helse- og omsorgssektoren siden 2003. Vi har mange års erfaring med å implementere programvare som en integrert del av arbeidsprosessene i helsevesenet. Gjennom samarbeid med sykehus i Norge og Danmark har vi utviklet systemer til ankomstregistrering og køstyring ved poliklinikker, samt elektroniske whiteboards som gir overblikk på avdelingsnivå og støtter pasientflyt både mellom avdelinger på sykehuset og mellom sykehus og andre helseinstitusjoner.

Imatis er også involvert i større prosjekter for oppfølging av pasienter i deres hjem. Våre løsninger legger til rette for egenrapportering og innhenting av sensordata. I tillegg gjør vi mulig å dele informasjon mellom ulike aktører i pasientforløpet. Løsningene våre er i dag i bruk i hele Skandinavia, Australia og Canada.

Kontaktperson: Anund Rannestad
anund.rannestad@imatis.com
www.imatis.com

 

Print Friendly, PDF & Email