Konferanser / Toppidrett 09

Konferanse på Lillehammer, 20. - 21. oktober 2009

Toppidrettsutøverens liv er langt mer enn konkurranser og trening. I løpet av idrettskarrieren legges også grunnlaget for en yrkeskarriere og livet etter idretten. På konferansen ”Toppidrett, utdanning og karriere” vil vi sette fokus på ansvar, utfordringer og muligheter i arbeidet med å legge til rette for at toppidrettsutøvere parallelt med sin idrettssatsing kan forberede seg til livet etter idrettskarrieren. Sentrale tema vil være:

 • Toppidrettens samfunnsverdi.
 • Kunsten å ta vare på hverandre i en prestasjonskultur
 • Olympiatoppens filosofi for utvikling av toppidrett.
 • Utfordringer og muligheter for å drive toppidrett i Norge – sett fra utøver- og idrettspolitisk perspektiv
 • Kombinasjonen toppidrett og annen karriere: Status for de beste utøverne og betydning for prestasjonen
 • Karriereveiledning nasjonalt og internasjonalt
 • Næringslivets møte med toppidrettsutøvere – og vice versa.
 • Erfaringer fra kombinasjonen toppidrett og utdanning i Europa
 • Toppidrett og utfordringer i den videregående skole
 • Fleksibilisering av studier: muligheter og hvordan ting skjer i praksis

Konferansen vil være aktuell for de som er opptatt av toppidrett på ulike plan. Programmet vil spesielt rette seg mot:

 • Særforbundene v/trenere og utviklingsansvarlige
 • Idrettsforbundets, særforbundenes og idrettskretsenes ansvarlige politiske og administrative ledelse
 • Toppidrettsutøvere
 • Universitets- og høgskolesektoren v/toppidrettsveiledere, studieveiledere, rektor og studiedirektører
 • Toppidrettsgymnas og videregående skoler v/trenere, ledelse og karriereveiledere
 • Kultur- og kirkedepartementet, Kunnskapsdepartementet
 • Næringslivsaktører og idrettens samarbeidspartnere
 • Idrettsforbund og - organisasjoner i Norden

Arrangører er Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité/Olympiatoppen og Høgskolen i Lillehammer. Konferansen vil arrangeres på Høgskolen i Lillehammer den 20. – 21. oktober 2009.

Vel møtt!

Olympiatoppen, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og Høgskolen i Lillehammer


Arrangører

Folder 20©05 Høgskolen i Lillehammer, 2626 Lillehammer,Telefon tel: 61 28 80 00, Mail e-post: postSPAMFILTER@hil.no
Powered By eZ Publish CSS XHTML