Bidragsytere


Mary Kellett

Mary Kellett is Professor of Childhood and Youth and Executive Dean of the Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies at the Open University, UK. Perhaps best known for her pioneering work to empower children as researchers, she founded the Children’s Research Centre in 2004 to train and support children and young people to undertake their own research. Mary has over 35 years’ experience of working with children and young people as social worker, primary teacher and academic. She holds a number of Adjunct Professorships, sits on several international advisory panels and has authored on a wide range of childhood and education issues.


Diana Rose

Diana Rose is a social scientist and has been a mental health service user all her adult life. After researching in the sociology of language and then teaching social psychology, anthropology and women’s studies, her first academic career was ended by the intolerability of her distress – both to her and her employer. For ten years she ‘lived in the community, using or refusing mental health services, but also becoming involved in user / survivor movement and finally working in small organisation for disabled people. Much to her surprise, she was offered a position in a national NGO where her stigmatised identity was an asset rather than a liability. In 2001 she moved to the then Institute of Psychiatry at […]


Morten Hendis

Morten Hendis er administrasjonssjef og seniorrådgiver i Barneombudet. Han er økonomi- og personalansvarlig, og leder administrasjonsavdelingen. I tillegg jobber han med skolemiljø og spesialundervisning.


Juni Raak Høiseth

Juni Raak Høiseth er ansatt som prosjektkoordinator i KBT Midt-Norge, hvor hun har hovedansvar for utvikling av brukermedvirkningsmetoder for barn og ungdom. Hun har jobbet mye med Bruker Spør Bruker evalueringer og har lang og bred erfaring som medforsker i forskjellige forskningsprosjekter med ulikt design og ulike metodiske innfallsvinkler.


Ole Petter Askheim

Ole Petter Askheim er professor ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag og knyttet til Senter for innovasjon i tjenesteyting ved Høgskolen i Innlandet. Han har i sin forskning vært opptatt av hva som ligger bak målsettinger som normalisering, brukermedvirkning og empowerment og hvordan slike mål har blitt søkt realisert i praksis. Hans empiriske forskning har særlig vært rettet mot funksjonshemmede og psykisk helse feltet.