Program


Program

Mandag 16. oktober

 

11:00 Registrering
12:00 Lunsj
13:00 Åpning
v/dekan Ingrid Guldvik, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Høgskolen i Innlandet
13:05 Participatory research and user-led research: novelties and dilemmas
v/Professor of User-Led Research Diana Rose, King’s College London (Abstract)
14:30 Pause
15:00 Child-led research in contemporary society: critical issues, impact and its place in participatory research
v/Professor Mary Kellett, Executive Dean, Faculty of Wellbeing, Education & Language Studies, The Open University (Abstract)
16:30 Pause
17:00 «Unge eksperter» – Systematisk innhenting av kunnskap fra barn unge
v/administrasjonssjef Morten Hendis og rådgiver Jonas Bjørkli, Barneombudet
17:45 Medforskning i praksis – erfaringer fra ulike prosjekter
v/Juni Raak Høiseth, representant fra brukermiljøet og ansatt ved KBT Midt-Norge – Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling
18:30 Nettverksmøte (30 min)
20:00 Konferansemiddag

Tirsdag 17. oktober

08:30 Parallelle papersesjoner 1A – 1C: Abstractoversikt
09:45 Pause
10:00 Parallelle papersesjoner 2A – 2CAbstractoversikt
11:15 Pause
11:30 Parallelle papersesjoner 3A – 3BAbstractoversikt
12:45 Lunsj
13:45 Brukermedvirkning i forskning: Muligheter og utfordringer for helse- og sosialfagene
v/professor Ole Petter Askheim, Høgskolen i Innlandet
14:30 Avslutning
14:40 Transport til jernbanen (tog 15.11 til Gardermoen/Oslo)
Print Friendly, PDF & Email