Læring og mestring 2018

– for god kvalitet og likeverdige tjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) inviterer til konferanse. Nytt av året er muligheten for å delta på en gratis prekonferanse. 

Konferansen avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 18. – 19. oktober 2018. Vi ønsker å skape en møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging og inviterer både brukerrepresentanter, fagpersoner, forskere, politikere og beslutningstakere.

I tilknytning til konferansen vil vi onsdag 17. oktober arrangere praktiske workshops knyttet til medvirkning og samhandling. Her er det begrenset med plasser. Du melder deg på prekonferansen i samme påmeldingsskjema som til hovedkonferansen.

Programmet for konferansen er under ferdigstillelse og har vært utformet i samarbeid med representanter fra relevante fag-, forsknings- og brukermiljøer. Du finner det foreløpige programmet under Program i menyen til venstre.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email