Læring og mestring 2018

– for god kvalitet og likeverdige tjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) inviterer til konferanse. Nytt av året er muligheten for å delta på en gratis prekonferanse. 

Hva gir god kvalitet i helsetjenesten? Hvordan skaper vi gode møter mellom brukere og fagpersoner? Kan digitale verktøy styrke egenmestring? Dette er noe av det du får høre om på Læring og mestring 2018. Programmet er utformet i samarbeid med representanter fra relevante fag-, forsknings- og brukermiljøer. Se film nederst på siden.

Konferansen avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo 18. – 19. oktober 2018. Vi ønsker å skape en møteplass for kunnskapsdeling og nettverksbygging og inviterer både brukerrepresentanter, fagpersoner, forskere, politikere og beslutningstakere.

Konferansen er godkjent som meritterende av Den norske legeforening, Norsk Ergoterapeutforbund og Norsk Sykepleierforbund.

I tilknytning til konferansen vil vi onsdag 17. oktober arrangere praktiske workshops knyttet til medvirkning og samhandling. Her er det begrenset med plasser. Du melder deg på prekonferansen i samme påmeldingsskjema som til hovedkonferansen.

Print Friendly, PDF & Email