Læring og mestring 2018

Oslo, 18. – 19. oktober 2018

Nasjonal konferanse om læring og mestring avholdes på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Nytt av året er muligheten for å delta på en gratis prekonferanse. 

I 2018 arrangerer Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) en konferanse for å samle brukerrepresentanter, fagpersoner, forskere, politikere og beslutningstakere til kunnskapsdeling og nettverksbygging. I tilknytning til konferansen vil vi onsdag 17. oktober arrangere praktiske workshops knyttet til medvirkning og samhandling. Programmet er under utvikling og utformes i samarbeid med representanter fra relevante fag-, forsknings- og brukermiljøer. Du kan være med å bidra inn i programmet ved å se sende inn sammendrag til muntlige presentasjoner på konferansen i konferansens parallelle sesjoner (se call for papers i menyen).

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email