Juni Raak Høiseth


Juni Raak Høiseth er ansatt som prosjektkoordinator i KBT Midt-Norge, hvor hun har hovedansvar for utvikling av brukermedvirkningsmetoder for barn og ungdom. Hun har jobbet mye med Bruker Spør Bruker evalueringer og har lang og bred erfaring som medforsker i forskjellige forskningsprosjekter med ulikt design og ulike metodiske innfallsvinkler.

Print Friendly, PDF & Email