Program – Prekonferanse


Onsdag 17. oktober

Prekonferansen består av praktiske workshops hvor det vil bli lagt vekt på erfaringsutveksling og dialog. Prekonferansen er gratis for deltakere på Læring og mestring 2018 og arrangeres på Rikshospitalet. Det er begrenset med plasser og førstemann til mølla prinsippet gjelder. Påmelding skjer via konferansens påmeldingsskjema (se meny til venstre).

 

 Del I, kl. 10.00 – 12.30

A) Mestringstreff – hvordan etablere gruppebaserte mestringstilbud i kommunen (fulltegnet)
Hilde B. Børve & Kari Hvinden, NK LMH
B) Hvordan søke etter forskningslitteratur – praktisk veiledning
Therese Skagen og Irene Langengen, Helsebiblioteket
C) Samhandling om lærings- og mestringstilbud til barn, unge og pårørende (klikk her for mer informasjon)
Møteledere: Liv-Grethe Kristoffersen Rajka & Ann Britt Sandvin Olsson, NK LMH

Del II, kl. 13.30 – 16.00

A) Praktisk helsepedagogikk og didaktisk relasjonsmodell – om samarbeid mellom brukere og fagpersoner i planlegging av mestringstilbud  (fulltegnet)
Hilde B. Børve & Kari Hvinden, NK LMH
B) Hvordan skrive gode søknader om prosjektmidler (fulltegnet)
Ida Svege, Extrastiftelsen
C) Hvordan søke etter forskningslitteratur – praktisk veiledning
Therese Skagen og Irene Langengen, Helsebiblioteket
D) Rettigheter og muligheter for barn og deres familier
Lise Beate Hoxmark, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Print Friendly, PDF & Email