Program


For å se titler og bidragsytere i parallellsesjonene, klikk på den aktuelle sesjonen i programmet under.

 

Torsdag 18. oktober

09:00 Registrering
10:00 Velkommen
Siw Bratli, Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH)
10:10 Videohilsen
Statsråd Bent Høie, Helse- og omsorgsdepartementet
10:15 Hvordan kan medvirkning bidra til bedre kvalitet i tjenestene?
Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
10:30 Kunnskap om læring og mestring – hvor står vi?
Una Stenberg, André Vågan og Mette H. Øverby, NK LMH
11:05 Pause
11:30 Kognitiv tilnærming til mestring
Torkil Berge og Elin Fjerstad, Diakonhjemmet Sykehus
12:15 Sårbarhet hos begge parter – og risiko for informasjonstap i samtalen
Pål Gulbrandsen, Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus
13:00 Lunsj
14:00 Parallellsesjon 1 – se sesjon A1 – C1
15:00 Pause
15:30 Parallellsesjon 2 – se sesjon A2 – C2
16:30 Pause
17:00 Parallellsesjon 3 – se sesjon A3 – C3
18:00 Slutt

Fredag 19. oktober

 

09:00 Parallellsesjon 4 – se sesjon A4 – C4
10:00 Pause
10:30 Parallellsesjon 5 – se sesjon A5 – C5
11:30 Lunsj
12:30 Velkommen tilbake
12:35 Kulturkompetanse og kultursensitivitet: Hva har det å si for likeverdig helsetjeneste?
Leoul Mekonen, Regionsenter for barn og unges psykiske helse
13:05 Innslag i forbindelse med Verdens aktivitetsdag v/ Kristin Øygard, Diabetesforbundet og Silje Fimreite, Nittedal Læring og Mestring
13:10 Bruk av digitale verktøy for læring og mestring
Cecilie Varsi, Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning (SPS)
13:30 Pause
14:00 Sex som funker – Unges erfaringer med seksualitet og funksjonsevne
Anette Remme, Unge Funksjonshemmede (UF)
14:20 Er det greit at menn dør, mens kvinner lider?
Are Saastad, Reform – Ressurssenter for menn
14:40 Når alvorlig sykdom rammer
Filmregissør og manusforfatter Margreth Olin
15:25 Oppsummering og vel hjem
Siw Bratli, NK LMH
15:30 Slutt

 

Print Friendly, PDF & Email