NEON 2018

Lillehammer, 20. – 22. november

Overordnet tema for NEON-konferansen 2018 er Innovasjon i organisasjoner – utfordringer og muligheter.   Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har ansvaret for PhD-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP), et fagmiljø vi vil knytte tett til oss i planleggingen av NEON-konferansen og som vil få ansvaret for gjennomføringen av PhD-dagen i forkant av konferansen.

NEON 2018 skal gjennomføres i tråd med tradisjonen for disse konferansene. I programmet er det et forholdsvis fast mønster av plenumsforedrag, diskusjoner, temagrupper, og arbeidsgrupper innenfor spesielle fagfelter og temaer, doktorgradsskole og sosiale arrangementer. I 2018 vil man dessuten holde noen dagsaktuelle rundebordsdiskusjoner og ad hoc arrangementer. Aksepterte papers vil som før ha organisert opposisjon (discussants).

Vi ser frem til egen PhD-dag den 20,  engasjerende paper-sesjoner, akademisk Skavlan og spennende keynote presentasjoner fra blant andre Christopher Hood, Mary Uhl-Bien, Stewart Clegg og Benedicte Brøgger.

Print Friendly, PDF & Email