Om konferansen 2018


Konferansen i 2018 har fått tittelen Innovasjon i organisasjoner – utfordringer og muligheter og vil bli arrangert av Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i innlandet (HINN). Selve konferansen vil bli avhold på Lillehammer av den nyfusjonerte høgskolen, som har et av landets største organisasjons- og ledelsesmiljøer.  NEON-konferansen 2018 vil bli det første store, felles samarbeidsprosjektet for dette nye instituttet.

Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap har ansvaret for PhD-utdanningen Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP), et fagmiljø som vil få ansvaret for gjennomføringen av PhD-dagen i forkant av konferansen.

NEON 2018 skal gjennomføres i tråd med tradisjonen for disse konferansene. I programmet er det et forholdsvis fast mønster av plenumsforedrag, diskusjoner, temagrupper, og arbeidsgrupper innenfor spesielle fagfelter og temaer, doktorgradsskole og sosiale arrangementer. Aksepterte papers vil som før ha organisert opposisjon (discussants). I 2018 vil man dessuten holde noen dagsaktuelle rundebordsdiskusjoner og ad hoc arrangementer, akademisk Skavlan og spennende keynotes: Christopher Hood, Mary Uhl-Bien, Stewart Clegg og Benedicte Brøgger.

Arrangøren av NEON 2018 inviterer forskere og praktikere til reflektere over forholdet mellom innovasjon, organisering og organisasjoner fra ulike innfallsvinkler. Se «call for papers» i menyen til venstre.

 

Bakgrunn

Interessen for innovasjon har bredt om seg med stor fart de siste 10-15 årene.  Innovasjonsbegrepet har vist seg fleksibelt og anvendelig på stadig flere områder. Der mange tidligere forbandt innovasjon med teknologiske nyvinninger som lyktes i markeder, er det i dag like naturlig å snakke om tjenesteinnovasjon, sosial innovasjon, forretningsmodellinnovasjon og innovasjon i offentlig sektor. Innovasjon skal ikke lenger bare skape økonomisk vekst, det er også innovasjon som skal løse store nasjonale og globale utfordringene. Satsingen på innovasjon er godt institusjonalisert ikke minst gjennom EUs forsknings- og innovasjonspolitikk.

I årets konferanse vil vi invitere til refleksjon og dialog om forholdet mellom innovasjon og organisasjonsforskning. Hva kan innovasjonsforskningen tilføre organisasjonsfaget? Og hva er organisasjonsforskningens bidrag på innovasjonsfeltet? Hvilke implikasjoner har det økte fokuset på innovasjon i forskningspolitikken og for studier av organisasjoner? Hva hemmer og fremmer innovasjon? Hvordan kan vi forstå ulike aktørers roller i innovasjonsprosesser? Hvilken rolle spiller struktur og kultur – og hva betyr ledelse? Hvordan kan vi forstå implementering og spredning av innovasjoner i og mellom organisasjoner? Hva er virkningene og konsekvensene? Er innovasjon alltid bra og for hvem? Hvordan får vi til innovasjon som er demokratisk, etisk og bærekraftig?

Basert på forslag til tracks fra Norges fremste forskere har vi nå 23 tracks fra de fleste forskningsmiljøer – se side for tracks i menyen til venstre. Med utgangspunkt i disse inviterer vi nå både forskere og praktikere til å sende inn forslag til paper – se Call for papers.

Print Friendly, PDF & Email