colourbox.com

colourbox.com

Norsk Nettverk for forskning om funksjonshemming sin 7. forskningskonferanse er flyttet til Værnes og Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport den 9. og 10. mai.

 

NNFF ønsker gjennom konferansen bl.a. å:

  • stimulere til økt forskning både i kvantitet og kvalitet, samt være en møteplass der deltakerne kan presentere og diskutere sine forskningsarbeider.
  • bidra til at forskning innen funksjonshemming kommer sluttbrukeren til gode.

 

To hovedtema er valgt for konferansen. Begge speiler dagsaktuelle behov.

  • Under den overskriften «Går vi fremover eller bakover?» setter vi søkelys på levekår for funksjonshemmede og mulighet til deltakelse og likestilling når vi nå har passert tjueårsjubileene for de store sosialpolitiske og pedagogiske reformene på begynnelsen av 1990-tallet som siktet mot bedre levekår og inkludering.
  • Det andre temaet tar opp funksjonshemming og det globale sør. Internasjonalt er det en pågående diskusjon innen funksjonshemmingsforskning som problematiserer at dette feltet i stor grad har fokusert på problemstillinger som har vært mest relevante for det globale nord, og at man i mindre grad har vært opptatt av spørsmål knyttet til for eksempel fattigdom og omfordeling og solidaritet i et internasjonalt perspektiv.Vi er glade for å kunne si at vi for begge tema har sikret oss hovedinnledere som står sterkt både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til foredrag i plenum har vi som tidligere konferanser et bredt spekter av paperpresentasjoner innenfor en rekke temaer innen forskning om funksjonshemming.

Vel møtt!

Print Friendly, PDF & Email