Praktisk info


Tid og sted
Royal GardenKonferansen arrangeres 9. – 10. mai på Værnes på Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport.

Overnatting
Har du behov for overnatting har vi reservert rom på konferansehotellet Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport. Registrering av overnatting skjer via påmeldingsskjemaet. I prisene for «konferanseavgift inkl. overnatting» gjelder for mandag den 9. mai. Deltakere som ankommer søndag den 8. mai registrerer dette på påmeldingsskjemaet og betaler direkte til hotellet. Pris for tilknyttingsdøgn er kr. 1.095 for enkeltrom med frokost.

 

 

Middag 
Konferansemiddagen den 9. mai vil foregå på gardshotellet Ersgard. Det vil bli satt opp buss til/fra middagen.

 

Konferanseavgifter

Konferanseavgift begge dager kr. 2.825
Konferanseavgift begge dager inkl. middag 9/5 kr. 3.475
Konferanseavgift inkl. overnatting i enkeltrom og middag 9/5 kr. 3.875
Konferanseavgift inkl. overnatting i dobbeltrom og middag 9/5 kr. 3.675
Konferanseavgift 1 dag kr. 2.000

 

Påmelding
Det er nå ikke lenger åpning for påmelding til konferansen.


Avmelding

Alle avmeldinger må skje skriftlig til per.eriksson@hil.no senest 22. april 2015. For avmeldinger frem til denne datoen vil du bli belastet med et omkostningsgebyr på kr. 500.- per deltaker. Ved avmelding senere enn 22. april og ved uteblivelse (no show) på konferansedagen, belastes konferanseavgiften i sin helhet.

Viktige datoer

  • Frist for innsending av abstracts: 20/1
  • Svar på vurdering av abstracts: 5/2
  • Frist for påmelding: 8/4 (ny)
  • Gjennomføring: 9-10/5

Abstract, paperpresentasjoner og symposier
Deler av konferansen er bygd opp omkring presentasjoner av papers. Mer informasjon om krav til abstract, symposier, sesjonstemaer og skjemaer for abstracts får du ved å klikke på abstract og papers i menyen til venstre. Innsending av abstract er ikke lenger mulig.

Deltakere
Konferansen vil i år samle mer enn 100 deltakere. Hvem de er finner du her.

 

Arrangør
Arrangør er styret for Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (NNFF). Styret består av:

  • Forsker Halvor Hanisch, AFI – Arbeidsforskningsinstituttet (leder)
  • Førsteamanuensis Ingrid Fylling, Universitetet i Nordland
  • Leder Vibeke Marøy Melstrøm, Uloba SA
  • Professor Patrick Kermit, NTNU
  • Professor Marianne Hedlund, Norduniversitetet

Styret har det faglige ansvaret for konferansen. Konferansen arrangeres i nært samarbeid med forskningsmiljøene i Trøndelagsregionen, bestående av:

Teknisk arrangør er Senter for livslang læring, Høgskolen i Lillehammer.

Mer informasjon 
Faglig info: Halvor Hanisch – E-post: halvor-melbye.hanisch@afi.hioa.no
Praktisk info: Per Eriksson – Tlf.: 61 28 83 52 – E-post: Per.Eriksson@hil.no

Print Friendly, PDF & Email