Program


Mandag 9. mai

09:30 Registrering og kaffe
11:00 Åpning med kulturelt innslag
11:15 Utviklingshemming, holdninger og levekår
v/seniorforsker Anna Kittelsaa, NTNU Samfunnsforskning
12:00 Forskning og forvalting; Samarbeid for bedre praksis.
v/avdelingsdirektør Anna Bjørshol, Likestillingsavdelingen, Bufdir
12:20 Lunsj
13:15 Papersesjoner 1 – se sesjonsprogram
14:45 Pause
15:00 Papersesjoner 2 – se sesjonsprogram
16:00 Kaffepause
16:30 Fremover eller bakover? Står europeisk politikk på funksjonshemmedeområdet ved et vendepunkt? v/professor Bjørn Hvinden, NOVA
17:15 Pause
17:30 Årsmøte i Norsk nettverk for forskning om funksjonshemming (slutt ca. 18.30)
19.30 Konferansemiddag

Tirsdag 10.mai

08:30 Papersesjoner 3 – se sesjonsprogram
10:00 Kaffepause
10:30 Insights from research on disability and the global south: How can Western research be challenged?
By Karen Soldatic, National Director of Teaching, Centre for Social Impact, The University of New South Wales, Australia
11:15 Lunsj
12:00 Papersesjoner 4 – se sesjonsprogram
13:30 Pause
13:45 How a global outlook on the situation for people with disabilities could change the outlook of Norwegian stakeholders v/Arnt Holthe, President i det Internasjonale Blindeforbundet
14:15 Avslutning
14.20 Slutt
Print Friendly, PDF & Email