Program


Onsdag 12. oktober

08:15 Registrering
09:00 Åpning ved rektor Kathrine Skretting, Høgskolen i Lillehammer
09:10 Visning av dokumentarfilmen: «Jihad –Hellige krigere» av regissør Deeyah Khan
10:00 Kaffe
10:15 Samtale mellom Deeyah Khan og professor Finn Skårderud om radikalisering med utgangspunkt i dokumentaren
12:00 Lunsj
12:45 Sosialantropolog Viggo Vestel, NOVA: «Høyreytterliggående islamkritikk versus ytterliggående islam: en polariserende spiral med storpolitiske røtter»
13.45 Kaffe
14:00 Yousef Bartho Assidiq og Faten Mahdi Al-Hussaini, JustUnity: «Mennesket bak monsteret»
15:00 Cand.polit Jai Ganapathy, Politihøgskolen: «Snakk tillit – om relasjoner, utfordringer og forebygging»
15:45 Slutt
Print Friendly, PDF & Email