Her legger vi inn presentasjoner fortløpende under og etter konferansen. Linker til presentasjoner ligger i innleders navn. Video – 2017 International Year of Sustinable Tourism Destinasjonsutvikling og bærekraft v/ Bente Holm, Innovasjon Norge Alpine Pearls – travelling green in the heart of Europe v/Karmen Mentil, Alpine Pearls, Østerrike Bærekraftfeltet. Fall- og […]

Presentasjoner


Marit Engen vil på konferansens første dag sette fokus på de frontansatte som resurs i bedriftens innovasjonsarbeid. De frontansatte kan gi verdifulle bidrag for å få til endringer og nyskaping i en bedrift. Det er de som står kunden nærmest og tilegner seg kunnskap og får ideer som vil være […]

Frontansatte som ressurs i bedriftens innovasjonsarbeid


Tjenestedesign dreier seg om å skape gode og helhetlige opplevelser ved å sette brukeren i sentrum og vil være tema både dag 1 og under workshop dag 2 på Snowballkonferansen. I Oppland fylkeskommunes prosjekt “Verdens beste langrennsopplevelser” har tjenestedesign vært ett av de viktigste verktøyene for å forløse innovasjon og […]

Tjenestedesign – hvordan skape gode og helhetlige opplevelser?På denne workshopen vil deltakerne få innsikt i og forståelse for det kinesiske samfunn og kultur, kunnskap om kinesisk forbrukeratferd og forventninger til service, en forståelse i hvordan kinesere kommuniserer og hva som kjennetegner den kinesiske reisende. Workshopen vil veksle mellom korte innledninger, øvelser og felles refleksjoner. Ny kunnskap omsettes […]

Workshop – hvordan jobbe mot det kinesiske markedet?


Alpine Pearls is a network of 25 unique tourist destinations throughout the Alps with focus on sustainable destination development. Karmen Mentil will share best practice examples from their destinations as well as general implications for the member-destinations like branding, value added, destination development. Alpine Pearls – travelling green in the […]

Alpine Pearls – travelling green in the heart of Europe ...


Bærekraftig utvikling vil være et sentralt tema på konferansen og vil bli belyst med internasjonale og nasjonale eksempler. Kirsty Duncan fra Wilderness Scotland vil komme med sine erfaringer hvordan de utvikler og gjennomfører deres opplevelsesreiser for det nordamerikanske markedet i Skottland og Irland.  Mer om Kirsty Duncan og Wilderness Scotland […]

Bærekraftige opplevelser fra Wilderness ScotlandOle Petter Nyhaug
Ole Petter Nyhaug vil på årets Snowballkonferanse formidle trender som påvirker både de reisende og næringsaktørene. Han vil spesielt ha fokus på hvordan teknologiske trender påvirker oss. Ole Petter Nyhaug er partner og kreativ leder i Opinion, og brenner for innovasjon og temaene detaljhandel, mat og drikke, (nye) medier, telecom […]

Ole Petter Nyhaug om teknologiske trender