Workshop – hvordan jobbe mot det kinesiske markedet?


På denne workshopen vil deltakerne få innsikt i og forståelse for det kinesiske samfunn og kultur, kunnskap om kinesisk forbrukeratferd og forventninger til service, en forståelse i hvordan kinesere kommuniserer og hva som kjennetegner den kinesiske reisende. Workshopen vil veksle mellom korte innledninger, øvelser og felles refleksjoner. Ny kunnskap omsettes i konkrete lavterskels verktøy til bruk i eget daglig arbeid. Workshopen vil bli ledet av Shiu-Jene Dong Grunnet fra C3 Consulting i Danmark, som har flere års erfaring med arbeid med kulturtrening i Kina.

Print Friendly, PDF & Email