Frontansatte som ressurs i bedriftens innovasjonsarbeid


Marit Engen vil på konferansens første dag sette fokus på de frontansatte som resurs i bedriftens innovasjonsarbeid. De frontansatte kan gi verdifulle bidrag for å få til endringer og nyskaping i en bedrift. Det er de som står kunden nærmest og tilegner seg kunnskap og får ideer som vil være nyttig input i bedrifters innovasjonsarbeid.
De frontansatte kan samtidig som de er nærmest kunden, være lengst unna ledelsen i en bedrift. Det kan derfor være utfordrende å fange opp denne kunnskapen, og lederens rolle for å involvere frontansatte i innovasjonsarbeid er et sentralt tema i innlegget. I tillegg vil Venabu Fjellhotell dele sine praktiske erfaringer med arbeidet for å tilrettelegge for medarbeiderdreven innovasjon.

Print Friendly, PDF & Email