Om konferansen


Snowballkonferansen gjennomføres for syvende gang den 1 – 2 februar 2017. Konferansested er i år på Meetingpoint Hafjell Hotell & Resort. Dette er en nasjonal konferanse som setter fokus på destinasjonsutvikling, bærekraft og konkurranseevne. Målgruppen for konferansen er reiselivsbedrifter, destinasjonsselskap, arrangører, FoU-miljøer og offentlige aktører.

Temaer

I løpet av  de to konferansedagene vil vi på årets konferanse få nasjonale og internasjonale innspill på bl.a.:
– Trender som påvirker de reisende og næringsaktørene. Hvordan påvirker teknologien oss?
– Bærekraftig utvikling – hva innebærer det i praksis og hvor viktig er det? Belyst fra destinasjons- og bedriftsnivå.
– Hvordan kan tjenestedesign økte bedriftenes og destinasjonenes konkurranseevne?
– Hvordan kan de ansatte være en kilde til økt innovasjon i bedriftene?
– Kina og Asia er markeder i vekst – hva er suksessfaktorene for å lykkes?
– Hvordan skape lojalitet hos kunden gjennom bruk av sosiale medier?
– Debatt med representanter fra trykte og digitale medier – hvilke medier skal bedriftene bruke når?

Workshops

Det vil arrangeres tre workshops på konferansen. Disse vil være knyttet til:
– Bærekraftig før økt konkurranseevne
– Tjenestedesign som verktøy for bedre kundeopplevelser og økt lønnsomhet
– Hvordan lykkes i det kinesiske markedet?

I tillegg til et godt faglig program har konferansen også fokus på at dette er en nettverksarena. Middagen og kveldsarrangementet blir i fantastiske omgivelser på Hunderfossen Vinterpark.

Meld deg på konferansen her!

Print Friendly, PDF & Email