Snowball 2016


Snowballkonferansen er en nasjonal konferanse om destinasjonsutvikling. I 2016 ble konferansen arrangert den 16. – 17. mars med fokus på de digitale historiene knyttet til film- og arrangementsturisme. Dokumentasjon fra konferansen finner du her konferanser.hil.no/snowball16/video/
Print Friendly, PDF & Email