Foredragsholdere


Are Turmo

Are Turmo er kompetansedirektør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) siden 2010. Han har doktorgrad (dr.scient.) fra UiO (2003), med en avhandling om internasjonale komparative studier av skoleelevers læringsutbytte i realfagene. Han har lang erfaring som utdanningsforsker ved UiO og NIFU, og har også arbeidet i Kunnskapsdepartementets avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk. Han var i flere år ansvarlig redaktør for Norsk pedagogisk tidsskrift. Fra mai 2017 er han medlem av Regjeringens kompetansebehovsutvalg (KBU). KBU skal frembringe den best mulige faglige vurderingen av Norges fremtidige kompetansebehov som grunnlag for nasjonal og regional planlegging og for den enkeltes og arbeidslivets strategiske kompetansebeslutninger.


Eirik Norman Hansen

Eirik Norman Hansen er CEO i itch design i Norge. Han har lang erfaring som rådgiver innen forretningsutvikling, digital strategi, kommunikasjon og sosiale medier, der han selv er en meget aktiv deltaker. De siste årene har Eirik vært en mye brukt foredragsholder og konferansier hvor temaer rundt betydningen av det digitale står helt sentralt. Han brenner spesielt for den makten brukerne har fått og hva dette betyr for måten vi driver forretning på. Eirik er glad i å prate og elsker å holde foredrag. Han ønsker å inspirere og engasjere de han snakker for. Eirik mener at godt foredrag skal være en god, balansert blanding av underholdning og læring. Han brenner for den digitale verden og alt det spennende som skjer og hvilken effekt det har på oss mennesker, samfunnet og næringslivet.


Glenn Ruud

Glenn Ruud er globalt ansvarlig for kompetanseutvikling i DNV GL, Olje & Gass og har gjennom hele sin karriere jobbet innenfor utdanning og kompetanserelaterte områder i privat og offentlig virksomhet. Han har jobbet med utdanningsprosjekter i FN systemet og i annen bistandsvirksomhet etterfulgt av 12 år som leder ved Handelshøyskolen BI etter og videreutdanning med et særskilt fokus på internasjonal virksomhet. De siste 5 årene har han jobbet som kompetanseansvarlig i DNV GL. Hans hovedinteresser er kompetanseutvikling for økt forretningsmessig effekt og dokumentert leder og medarbeidertilfredshet samt systematisk implementering av kompetanseinitiativer i markedet.


Grete Jamissen

Grete Jamissen, er dosent emerita, ved Høgskolen i Oslo og Akershus og har en variert karriere fra utdanning og næringsliv, bl.a. som leder av Telenor FoU’s del av samarbeidsprosjektet Den elektroniske skoleveien. Hun har vært opptatt av teknologi og læring siden hovedoppgaven i sosialpedagogikk i 1985, EDB er svaret – hva er spørsmålet. Andre praksis- og forskningsinteresser handler om aksjonsforskning og lærende organisasjoner. Hun har vært leder for utviklingsarbeid og institusjonell implementering av digital historiefortelling på HiOA siden 2006 og har også gjennomført workshoper for kolleger i UH-sektoren i Norge. Hun ledet en gruppe med representanter for offentlig forvaltning, næringsliv og høyere utdanning (triple helix) som sto bak arrangementet av ”Create-share-listen”, den 4. internasjonale konferansen om digital historiefortelling på Lillehammer 2011. Hun er medforfatter og medredaktør av to norske bøker om digital historiefortelling og har skrevet en rekke kapitler og artikler om temaet.


Knut Henrik Aas

Knut Henrik Aas er CEO i EON Reality Norway AS. Her er en liten teaser på temaet om fremtidens virtuelle læringsformer.

 

 


Kristian Collin Berge

Kristian is CEO of EdTech Foundry, the makers of Differ and entrepreneurship lecturer at the University of Oslo.

EdTech Foundry is on a mission to provide personalized follow-up to every student in the world with the use of artificial intelligence. We are making Differ, a class communication app that applies virtual teaching assistants to automatically send targeted follow-up messages to students, in order to increase engagement, learning and retention.

Kristian has been teaching at the University of Oslo for 8 years, where he created a new course in Value Proposition Design as part of the University’s master degree in Innovation and Entrepreneurship. He is also a popular speaker on topics related to student engagement and educational technology at international conferences such as SXSWedu, EdTechXEurope, World Learning Summit etc.

Twitter: https://twitter.com/kristiancb
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kristiancb/


Liv Anne Støren

Liv Anne Støren er sosiolog og forsker 1 ved NIFU. Hun er prosjektleder for et større forskningsrådfinansiert prosjekt om voksnes læring med bruk av PIAAC-data – BRAIN-prosjektet (Barriers and drivers regarding adult education, skills acquisition and innovative activity). Hun er også prosjektleder for NIFUs Kandidatundersøkelser samt en ny arbeidsgiverundersøkelse, og har mange års erfaring med forskning på feltet utdanning og arbeidsmarked. Hun har også utført studier av entreprenørskapsutdanning, utdanningsvalg og -karrierer og innvandreres utdanningsløp og arbeidsmarkedssituasjon.


Mette Villand Reichelt

Mette har vært leder på Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet siden 2004. SELL er en betydelig utviklingsaktør i nasjonal sammenheng når det gjelder fleksibel utdanning for arbeidslivet. Pedagogikken og deltakernes læringsprosesser står sentral når tilbud blir utviklet. Mette har pedagogisk utdannelse, og har en Master of Honors fra Charles Sturt University, Australia. Tema for avhandlingen er «The Social Dimension of Online Delivery and Computer Mediated Communication». Hun har i tillegg utdannelse innenfor reiseliv, regional planlegging og lederutdannelse fra Høgskolen i Lillehammer. Arbeidet i 1999 ved «Open Learning Institute» ved Charles Sturt University (CSU) i Australia. Mette har sittet i Fleksibel utdanning Norge (FuN) sitt kvalitetsutvalg i flere år og har nå i sommer overtatt som leder av utvalget. Hun brenner for gode pedagogiske læringsopplegg for arbeidslivet, og temaet livslang læring.


Mike Sharples

Mike Sharples is Professor of Educational Technology in the Institute of Educational Technology at The Open University, UK. He also has a post as Academic Lead for the FutureLearn company. His research involves human-centred design of new technologies and environments for learning. He inaugurated the mLearn conference series and was Founding President of the International Association for Mobile Learning.  He is Associate Editor in Chief of IEEE Transactions on Learning Technologies. He is lead author of the Innovating Pedagogy report series and author of over 300 papers in the areas of educational technology, science education, human-centred design of personal technologies, artificial intelligence and cognitive science.


Nina Helene Ronæs

Nina Helene Ronæs er høyskolelektor ved institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI. Foruten å undervise i ulike markedsføringsfag, har hun flere nasjonale fagansvar som hun utvikler. Hennes interesse for pedagogikk er stor, og mye ressurser går til utvikling av gode undervisningsteknikker, og da særlig tilrettelagt for store klasser. Nina har fått flere priser for sin innsats i forelesningssalen. I 2016 fikk Nina en pris utnevnt av EFMD Online Course Certification System, for nettkurs innen Forbrukeratferd for variert bruk av digitale læringsverktøy som resulterte i økt studentengasjement og bedre læringsresultater.


Olav Brostrup Müller

Olav Brostrup Müller (f. 1977) har bakgrunn som journalist, skribent og forfatter. Han har jobbet mange år som journalist i Gudbrandsdølen Dagningen, og har tidligere jobbet som kulturjournalist i Klassekampen, redaktør i Cappelen Damm og reporter og programleder i NRK. Olav jobber til daglig som kultursjef i Lillehammer kommune.


Ole Petter Nyhaug

Ole Petter Nyhaug er partner og kreativ leder i Opinion, og brenner for innovasjon og temaene detaljhandel, mat og drikke, (nye) medier, telecom og unges utdanning og karriere. Han har startet og utviklet flere selskaper innen markedsanalyse, og har jobbet på globalt nivå for merkevarer som Coca-Cola, Unilever, Audi og IKEA. Han er en etterspurt foredragsholder på forbrukertrender. Han er tildelt Norges Markedsanalyseforenings pris som «Årets Markedsanalytiker«, utpekt som en av «Europe´s Top Youth Marketing Minds« og er flere ganger nominert som Årets Foredragsholder i marketingbransjen av ANFO. Se video om hva Ole Petter vil ha fokus på i sitt åpningsforedrag.


Roger Säljö

Säljö er professor ved Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande ved Göteborgs universitet og arbeider med forskning om læring, interaksjon og utvikling i et sosiokulturelt og pragmatisk perspektiv, og underviser om kommunikasjon, læring og utvikling og metodiske og teoretiske tradisjoner. Forskningen omhandler blant annet læring og utvikling hos individer og kollektiver og i stor utstrekning samspillet mellom disse nivåene. Hvordan læringsprosesser formes av de kulturelle redskap som utvikles i samfunn og som anvendes i ulike institusjonelle utøvere.


Stein Amundsen

Stein Amundsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, der han hovedsakelig arbeider med etter- og videreutdanninger innenfor organisasjons- og ledelsesfeltet. Han er bl.a. fagansvarlig for Lemp-studiet (Ledelse-myndiggjøring og prosjekt), som er basert på omvendt klasseromspedagogikk. Stein har bakgrunn som leder og konsulent, før han tok veien til akademia i 2005.


Toril Eikaas Eide

Toril Eikaas Eide (TEE) er seniorrådgiver ved Seksjon for studiekvalitet, Studieadministrativ avdeling, Universitetet i Bergen (UiB). Hun er koordinator for Læringsstøttegruppen for læringsarbeid med digitale verktøy/plattformer. Gruppen er fra august 2017 også en del av UiBs Læringslab i Media City Bergen. TEE leder UiBs veilednings- og kvalitetssikringskomité for oppretting av studieprogram.

Fra 1990-2013 jobbet TEE ved UiBs Senter for etter- og videreutdanning med utvikling av fjernstudier og nettstudier, alle med støtte fra Norgesuniversitetet, der TEE har bidradd med artikler og presentasjoner.

TEE har deltatt i europeiske nettverk, blant annet i European University Continuing Education Network, EUCEN’s Steering Committee, og i Education Innovation Working group i Coimbra-gruppen.

TEE er medlem, og siden 2006 leder, av FuNs Kvalitetsutvalg, som utviklet Kvalitet i nettundervisning – en veileder (2017), og tidligere reviderte Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning.

TEE er cand. philol. med nordisk hovedfag, og har senere tatt praktisk-pedagogisk utdanning, veiledningspedagogikk,arbeids- og organisasjonspsykologi, og mastergrad om nettstudier som nettstudent  ved the Open University (Storbritannia).


Yngvar Åsholt

Åsholt er kunnskapsdirektør i Arbeids- og velferdsdirektoratet. NAV jobber mye med å utvikle gode systemer for kunnskaps- og kompetanseutvikling. Et viktig element i dette arbeidet er å utvikle et godt og tett samarbeid med ulike utdanningsinstitusjoner. Det er blant annet inngått formelle samarbeidsavtaler om forskning, kompetanseutvikling og utvikling av NAVs praksis med utvalgte institusjoner.

 

Print Friendly, PDF & Email