Om konferansen


Høgskolen i Innlandet inviterer til ny «Spor konferanse» og det årlige «EVU forum» for universitets- og høgskolesektoren på Lillehammer den 18. – 19. oktober 2017.

Programmet vil veksle mellom foredrag i plenum, innlegg i parallelle sesjoner og interaktive workshops. På programmet står blant annet;

kvalitet i høyere utdanning og i nettundervisning, trender og utfordringer innen etter og videreutdanning og livslang læring, kompetanseutviklingsbehov for fremtidens arbeidsliv, hvordan få til organisatorisk læring i organisasjoner, aktive og variete læringsformer for voksne studenter, hvordan arbeidslivet arbeider med kompetanseutvikling, workshop i digital historiefortelling hvor du kan lage eget storyboard, teknologi og digitalisering, læringsanalyse og big data i utdanning og læring, voksne studenter i samskaping av kunnskap og hvordanpedagogiske rammer utfordres, AR, VR- og EON-teknologi, innføring i Canvas.

Temaene på årers konferanse har vi valgt fordi utdanning er i ferd med å bli en kontinuerlig prosess gjennom hele livet og fordi fremtidens utdanning er fleksibel og digital. Dette krever nye måter å formidle læring på og nye måter å gjøre utdanning tilgjengelig på. På konferansen vil vi utforske metoder og diskutere erfaringer om hvordan utdanningssektoren og arbeidslivet kan samarbeide for å løse morgendagens utfordringer i etter- og videreutdanning og livslang læring.

Konferansen er relevant for deg som:

  • jobber i eller med høyere utdanning
  • jobber med eller er interessert i fleksibel utdanning
  • jobber i offentlig eller privat sektor, og som er interessert i hvordan arbeidslivet skal få bedre tilgang til høyere utdanning og livslang læring

Konferansen arrangeres i samarbeid med Norgesuniversitetet og Fleksibel utdanning Norge (FUN).

Print Friendly, PDF & Email