Presentasjoner


Her er presentasjoner fra innlegg som ble holdt under konferansen. Der det mangler innlegg var det en ren muntlig presentasjon eller har vi ikke fått samtykke til å legge ut presentasjon. Klikk på foredragsholders navn for presentasjon.

Onsdag 18. oktober

Læringslivet gir kraften til innovasjonslivet v/kompetansedirektør Are Turmo, NHO

Spor 1A – EVU Forum

Prosjektstyringsverktøy: Mulighetsrom i Unit4 – fremtidens EVU og erfaringer
v/Thomas Augestad, Unit4

Ny studietilsynsforskrift: Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid
v/rådgiver Ingunn Dørve, NOKUT

Spor 1B – Læringsstrategier

Åpne nettkurs for flyktninger i Europa – læringsstrategier for integrering og kulturell tilpasning
v/ førsteamanuensis Brit Svoen, Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet

Omvendt undervisning: Lemp studiet v/førsteamanuensis Stein Amundsen, Høgskolen i Innlandet

Automatisert oppfølging av studenter med digitale læringsassistenter v/Geir Sand Nilsen, Co-Founder Differ

 

Hvordan kan voksne studenter bidra i samskaping av kunnskap i høgre utdanning?
v/ professor Roger Säljö, Göteborgs universitet

Aktive og varierte læringsformer for voksne studenter
v/ høgskolelektor Nina Helene Ronæs, Handelshøyskolen BI

AR/VR – EON reality – fremtidens virtuelle læringsformer v/Knut Henrik Aas, EON Norge

Torsdag 19. oktober

 

BRAIN- prosjektet: Sammenhengen mellom voksnes ferdigheter, læring og innovasjon
v/Liv Anne Støren, forsker I i NIFU og leder av BRAIN-prosjektet

Kompetanseutvikling og læring i DNV GL
v/ Global Head of Competence and Learning Glenn Ruud, DNV GL Oil & Gas (tidl. Det Norske Veritas)

Hvordan jobber NAV med kompetanseutvikling?
v/ kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, Arbeids- og velferdsdirektoratet

Spor 2A – EVU Forum

Spor 2B – Workshop om Digital historiefortelling

Spor 2C –  Workshop i kvalitet i nettundervisning

Innovating pedagogy and futures for higher education
by Professor Mike Sharples, Chair in Educational Technology, The Open University, UK

 

Klikk her for video med smakbiter fra konferansen.

Print Friendly, PDF & Email