Program


Onsdag 18. oktober

 

10:00 Registrering og kaffe
11.15 Velkommen v/rektor Kathrine Skretting
11:20 Framtidens utdannings- og arbeidsliv, morgendagens utfordringer innen livslang læring
v/ trendforsker Ole Petter Nyhaug, Opinion
11:45 Kultur for kvalitet i høyere utdanning med fokus på samarbeid med arbeidsliv og fleksibel utdanning
v/ Statssekretær Bjørn Haugstad, Kunnskapsdepartementet
12:10 Læringslivet gir kraften til innovasjonslivet v/kompetansedirektør Are Turmo, NHO
12:45 Lunsj
14:00 Parallelle Spor – se sesjonsprogram
Spor 1A – EVU-Forum
Spor 1B –  Læringsstrategier
15:30 Kaffepause
16:00 Hvordan kan voksne studenter bidra i samskaping av kunnskap i høgre utdanning?
v/ professor Roger Säljö, Göteborgs universitet
16:30 Aktive og varierte læringsformer for voksne studenter
v/ høgskolelektor Nina Helene Ronæs, Handelshøyskolen BI
17:00 AR/VR – EON reality – fremtidens virtuelle læringsformer v/ Knut Henrik Aas, EON Norge
17:30 Slutt
19:00 Konferansemiddag – Scandic Lillehammer Hotel

Torsdag 19. oktober

08:30 Kåseri – skråblikk på høyere utdanning og livslang læring v/Olav Brostrup Müller
 08:45 BRAIN- prosjektet: Sammenhengen mellom voksnes ferdigheter, læring og innovasjon v/Liv Anne Støren, forsker I i NIFU og leder av BRAIN-prosjektet
09:15 Kompetanseutvikling og læring i DNV GL v/ Global Head of Competence and Learning Glenn Ruud, DNV GL Oil & Gas (tidl. Det Norske Veritas)
09:45 Hvordan jobber NAV med kompetanseutvikling? v/ kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt, Arbeids- og velferdsdirektoratet
10:15 Kaffepause
10:45 Parallelle Spor – se sesjonsprogram
Spor 2A – EVU-Forum
Spor 2B –  Workshop i digital historiefortelling
Spor 2C –  Workshop i kvalitet i nettundervisning
12:00 Lunsj
13:00 Innovating pedagogy and futures for higher education” by Professor Mike Sharples, Chair in Educational Technology, The Open University, UK
13:45 Teknologi og digitalisering – fungerer det? ved Eirik Norman Hansen, CEO i itch design
14:30 Slutt
14:40 Transport til jernbanestasjon
Print Friendly, PDF & Email