Sesjonsprogram


Onsdag 18. oktober

Spor 1 A – EVU Forum
Sted: Lillehammersal 3

14:00 Eksempler på bruk av Canvas i EVU v/ seniorrådgiver Tore Litleré Rydgren, Høgskolen  i Innlandet
14:30 Prosjektstyringsverktøy: Mulighetsrom i Unit4 – fremtidens EVU og erfaringer v/Thomas Augestad, Unit4
15:00 Ny studietilsynsforskrift: Muligheter og utfordringer for oppdrag og samarbeid v/ rådgiver Ingunn Dørve, NOKUT

Spor 1B – Læringsstrategier
Sted: Weidemann 5

14:00 Åpne nettkurs for flyktninger i Europa – læringsstrategier for integrering og kulturell tilpasning
v/ førsteamanuensis Brit Svoen, Senter for livslang læring, Høgskolen i Innlandet
14:30 Omvendt undervisning: Lemp studiet v/førsteamanuensis Stein Amundsen, Høgskolen i Innlandet
15:00 Automatisert oppfølging av studenter med digitale læringsassistenter v/Geir Sand Nilsen, Co-Founder Differ

Torsdag 19. oktober

Spor 2A – EVU Forum
Sted: Weidemann 4&5

10:45 Cafédialog med erfaringsdeling, ulike temaer innen EVU;
• Markedsføring/sosiale medier
• Innsalg og søknadsskriving
• Canvas
• Unit4
• samt mulighet for å melde inn temaer (via påmeldingsskjemaet)

Spor 2B – Workshop om Digital historiefortelling
Sted: Messanin

10:45 Workshop ved dosent emerita Grete Jamissen, Høgskolen i Oslo og Akershus
Digital historiefortelling er relevant for høyere utdanning på flere måter slik det blant annet er vist i en nylig utgitt internasjonal antologi (Jamissen et al. 2017), og denne workshopen fokuserer på studenters læring gjennom digitale praksisfortellinger. Formålet med denne tilnærmingen er å styrke refleksjon i erfaringslæring gjennom en kreativ, narrativ og multimodal prosess. Studentene arbeider med den personlige dimensjonen i framtidig profesjonsidentitet, og de gjør det i en vekselvis individuell og kollektiv arbeidsprosess. Workshopen bygger på et eksempel fra ergoterapistudenter ved HiOA, og målet er å dele filmer og erfaringer fra studenter og lærere og innby til diskusjon om potensielle bruksmåter og om muligheter og utfordringer. Deltakerne vil bli engasjert i oppgaver som gir en smakebit på prosessen, og vi vil demonstrere en enkel videoproduksjon.

Spor 2C – Workshop om Kvalitet i nettundervisning
Sted: Lillehammersal 3

10:45 Hvordan planlegge for god nettundervisning?
v/Toril Eikaas Eide, Universitetet i Bergen og Mette Villand Reichelt, Høgskolen i Innlandet.
Print Friendly, PDF & Email