Program


Onsdag 25. april

11.00 Registrering og kaffe
11:30 Åpning av konferansen v/
– rektor Kathrine Skretting, Høgskolen i Innlandet
– toppidrettssjef Tore Øvrebø, Olympiatoppen
– statssekretær Frida Blomgren, Kulturdepartementet
12:00 Can the Talent Development Pathway also be a Dual Career Pathway?
v/Guy Taylor, National Director, The Talented Athlete Scholarship Scheme (TASS), UK
12:45 Studenters resultater fra Rio-OL – Case fra Danmark
v/Jens Bundgaard, daglig leder Aarhus Universitet Elitesport
13:15 Lunsj
14:15 Toppidrett og utdanning – fra politikk til handling
Hvordan kan vi tilrettelegge for å nå våre felles målsettinger for kombinasjonen toppidrett og utdanning? Korte innlegg på 8. minutter på temaene:
  • Fjørtoftsutvalgets anbefalinger og status: Hva gjøres politisk for å bedre utøveres rammebetingelser for kombinasjon toppidrett/utdanning? v/ Øyvind Sandbakk, NTNU/Olympiatoppen Midt-Norge
  • Kort presentasjon av IPD og hva idretten ønsker
    v/Idrettspresident Tom Tvedt, Idrettsforbundet
  • Konsekvenser for utdanningsinstitusjonene med studiepoengfinansiering og toppidretten v/rektor Kathrine Skretting, HINN
  • Toppidrettsutøvers erfaring med tilrettelegging av toppidrett og utdanning v/Astrid Uhrenholdt Jacobsen
15:00 Paneldebatt: Hva kan gjøres for å styrke unge, norske utøveres mulighet til å lykkes på internasjonalt nivå i fremtiden?

Panel består av leder av utdanningskomiteen på Stortinget Roy Steffensen og  innlederne ovenfor.
Panel leder: Per Tøien, Idrettsforbundet

15:45 Kaffepause
16:15 Workshop på dagens temaer
17:15 Slutt/Fritid
19.00 Konferansemiddag – Lillehammer Hotel

Torsdag 26. april

09:00 Oppsummering av workshop v/Erlend Slokvik, Olympiatoppen Innlandet
09:15 Hvordan foredler høgskolene talentene videre? v/toppidrettsveileder Kristian Brenden og Anne Mørkved, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer
09:30 Hvordan skape toppidrettskultur i stedet for toppidrettsresultater på Toppidrettsgymnas? v/Åke Fiskerstrand, Olympiatoppen
09:50 Kaffepause
10.20 Hvordan legger videregående skoler til rette for å skape en fremtidig prestasjonskultur?

  • Sindre Bergan, sportssjef ved NTG og Kristian Gilbert, sjef for toppidrett ved Wang Toppidrett
  • Per Anders Bang, Avdelingsleder ved Lillehammer videregående skole
11.10 Utøvererfaringer fra 3 utøvere med 3 ulike historier med Maren Lundby, Karoline Dyhre Breivang og Andreas Ygre Wiig
12:10 Avslutning
12:15 Slutt
Print Friendly, PDF & Email